Wiadomości

  • 12 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 623

Jak zarabiać na emisjach obligacji? Praktyczny poradnik

Materiał partnera:

Dziś lokaty bankowe nie są już tak atrakcyjnym sposobem na uzyskanie pewnego zysku, jak dawniej. Obecne oprocentowanie nie jest wystarczające do pokrycia inflacji, co oznacza, że pieniądze tracą na wartości. Dlatego coraz więcej osób zwraca się ku inwestowaniu, aby uchronić swoje oszczędności. Nie wszystkie muszą być obarczone wysokim ryzykiem. Jak zarobić na emisjach obligacji? Oto przydatne porady!

jak zarabiac na emisjach obligacji praktyczny poradnik


Kto emituje obligacje korporacyjne i czym one są?Obligacje korporacyjne są wydawane przez prywatne firmy. Emitują je, aby pozyskać środki na realizację swoich celów. W praktyce jest to więc dług, który firma zaciąga u nabywcy.

Koszty emisji obligacji pokrywa emitent, a szczegóły dotyczące danej inwestycji określają warunki emisji.

W dokumencie znajdują się dane firmy, rodzaj papierów wartościowych, które emituje, ich wartość oraz podpisy upoważnionych osób - nabywcy i sprzedawcy. Elementem umowy jest także czas inwestycji. Aktywa można nabyć na krótki termin lub długi, najczęściej 2-5 lat.

Kupuje się je bezpośrednio od firmy (emisje obligacji) albo poprzez fundusz czy domy maklerskie (np. (Michael / Ström). Druga opcja jest bezpieczniejsza i polecana początkującym inwestorom.

Jak zarabiać na obligacjach?Inwestor zarabia na odsetkach. Podczas zakupu obligacji firma, która je emituje umawia się z nabywcą, że pożycza od niego pewną kwotę. Zobowiązuje się do jej zwrotu po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

Ich wysokość zależy od kwoty inwestycji, ustaleń między emitentem a obligatariuszem (inwestorem) i przede wszystkim od oprocentowania. Dla obligacji korporacyjnych wynosi ono niekiedy nawet 10% i jest wyższe niż na lokatach. Odsetki wypłacane są cyklicznie, np. co 3 miesiące.

Oprocentowanie papierów wartościowych wpływa na zyskW przypadku obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu zarobek zwiększa się, kiedy stopy procentowe idą w górę. Jednocześnie wzrasta jednak ryzyko.

Natomiast aktywa ze stałym najbardziej opłacają się przy spadkach. Można ponadto dokładnie określić, jaki będzie zysk po wykupie papierów wartościowych, czyli gdy zakończy się inwestycja.

Zysk zależy tu od stóp procentowych, czyli także od sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie. Warto wybrać je w przypadku krótkoterminowych inwestycji, ponieważ nie da się przewidzieć, co wydarzy się na rynku np. w ciągu 5 lat.

W jakie obligacje inwestować?Obligacje korporacyjne są jednym z popularnych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, aby pozyskać kapitał na swoje projekty lub działalność operacyjną.

Przed zainwestowaniem swoich środków ważne jest, aby dokładnie przebadać emitenta i wybrać odpowiednią branżę, która ma szansę na stabilny rozwój i zyski. Warto zwrócić uwagę m.in. na papiery wartościowe emitowane przez spółki z branży deweloperskiej czy działających na rynku wierzytelności.

Należy pamiętać, że im wyższe są dochody spółki oraz im stabilniejsza jest jej pozycja, tym mniejsze ryzyko. Na obligacjach można stracić, jeśli firma okaże się niewypłacalna, wpadnie w kłopoty finansowe lub zbankrutuje.