Wiadomości

  • 19 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 2745

Gmina znów dołoży się do dużej inwestycji powiatu? Zadecydują radni

Do czechowickich radnych trafił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów przebudowy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach Chodzi o odcinek tej drogi powiatowej od DK-1 do skrzyżowani z ulicą Narutowicza. W dokumencie mowa o 1 645 000 zł.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały, "starosta bielski zwrócił się z prośbą 
o rozważenie możliwości współfinansowania wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK-1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza". Szacowana wartość zadania inwestycyjnego wynosi 
6 580 000 zł, z czego możliwe dofinansowanie stanowi 50% tej kwoty".

- Z uwagi na wysoki koszt realizacji planowanego zadania, starosta bielski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu bielskiego w wysokości 1 645 000 zł, co będzie stanowić nie więcej niż 50% planowanych kosztów udziału własnego dla tego zadania - dodają autorzy dokumentu.

Aby przekazać dotację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy podjąć uchwałę w tej sprawie oraz zawrzeć umowę z powiatem bielskim, na podstawie której będzie można przekazać środki finansowe. Stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 25 kwietnia.

Przypomnijmy, byłaby to nie pierwsza inwestycja powiatu, do której dołożyłaby się gmina Czechowice-Dziedzice. Dla przykładu, czechowicki samorząd dofinansował obecnie prowadzona przebudowę ulicy Węglowej od skrzyżowania z ul. Traugutta i Topolową do torów kolejowych w kwocie 950 000 zł.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.