Wiadomości

  • 28 kwietnia 2023
  • 2 maja 2023
  • wyświetleń: 2669

Wybudują drogę dojazdową. Jest przetarg dla ulicy Cichy Kącik

Czechowicki samorząd ogłosił przetarg na budowę drogi dojazdowej - ulicy Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycja jest dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybudują drogę dojazdową.
Ulica Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej o szerokości pasa jezdni 5 m pomiędzy skrzyżowaniami z drogami publicznymi - ul. Zamkową i ul. Pawią.

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym do 10cm. Ponadto planuje się wykonanie rowków pod ławę i krawężniki, ułożenie krawężników wtopionych 12x25cm na ławie betonowej.irmy zainteresowane udziałem w przetargu maja czas do godziny 12.00 dnia 8 maja. Termin związania ofertą to 30 dni. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest cena (waga: 60), a drugim - okres gwarancji (waga:40). Według planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 rok orientacyjna wartość zamówienia to 1 164 756,38 zł.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.