czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 maja 2003
  • wyświetleń: 908

Relacja z sesji RM

SESJA RM nr XI, 13 maja 2003

Na wniosek Stowarzyszenia OFS oraz Klubu Radnych OFS zwołana została sesja RM, której jedynym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały – apelu do mieszkańców naszego miasta o udział w zbliżającym się referendum oraz opowiedzenie się w nim za integracją Rzeczpospolitej Polskiej z krajami UNII EUROPEJSKIEJ.
Uchwała została przyjęta /wynikiem głosów –17 za, 2 - przeciw, 0 – wstrzymujący się/. Poniżej przedstawiam złożony wniosek oraz zasadniczą część uchwały.

WNIOSEK

Czechowice-Dziedzice, 5 maja 2003 roku
Pan
Marek Dopierała
Przewodniczący Rady Miejskiej
CZECHOWIC – DZIEDZIC

Działając w imieniu stowarzyszenia OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE oraz Klubu Radnych Rady Miejskiej tegoż ugrupowania, wnioskujemy o podjęcie uchwały - apelu zwróconego do mieszkańców naszego miasta o udział w zbliżającym się referendum akcesyjnym oraz opowiedzenie się w nim za integracją Rzeczpospolitej Polskiej z krajami UNII EUROPEJSKIEJ.

Stoimy na stanowisku, że aktywna postawa wobec zajęcia stanowiska w sprawie integracji europejskiej jest współczesnym wymiarem postawy obywatelskiej w naszym codziennym życiu.
Jesteśmy przekonani, że akcesja z krajami zintegrowanej Europy wiąże ze sobą duże nadzieje na modernizację i uporządkowanie wielu dziedzin społecznych naszej rzeczywistości i dostosowanie ich do obowiązujących w krajach UNII standardów oraz na przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego naszego kraju i rozwiązania problemu bezrobocia. Duże oczekiwania powinniśmy mieć również pod adresem polityki regionalnej, która jest wiodącym celem UNII EUROPEJSKIEJ, a w której rolę szczególną będą pełnić samorządy terytorialne.

Negatywny wynik referendum akcesyjnego byłby równoznaczny ze spadkiem znaczenia Polski w świecie, a także utratą zaufania na arenie międzynarodowej w wymiarze ekonomicznym co skutkowałoby, w efekcie, spowolnieniem procesu modernizacji naszej gospodarki. Dlatego zwracamy się z wnioskiem do Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic o podjęcie stosownej uchwały - zachęty, adresowanej do mieszkańców naszego miasta, o to aby nie być biernym w dniach ogólnokrajowego referendum i aby w trosce o losy naszych przyszłych pokoleń opowiedzieć się w nim na „TAK”.

Za Stowarzyszenie OFS
Grzegorz Tomaszczyk

Przewodniczący Klubu Radnych OFS
Jacek Niedźwiedzki

UCHWAŁA

§ 1.

Rada Miejska w Czechowicach Dziedzicach uchwala: zwrócić się do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice z apelem o udział w referendum akcesyjnym za integracją Rzeczpospolitej Polskiej z krajami Unii Europejskiej.

§ 2.

Rada Miejska uważa, że aktywna postawa wobec zajęcia stanowiska w sprawie integracji europejskiej jest współczesnym wymiarem postawy obywatelskiej w naszym codziennym życiu.
Uważamy, że akcesja z krajami zintegrowanej Europy wiąże ze sobą duże nadzieje na modernizację i uporządkowanie wielu dziedzin społecznych naszej rzeczywistości i dostosowanie ich do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej standardów oraz na przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego naszego kraju i rozwiązania problemu bezrobocia. Duże oczekiwania wiążemy również z budowaniem polityki regionalnej, która jest wiodącym celem Unii Europejskiej, a w której rolę szczególną będą pełnić samorządy terytorialne.


Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.