Wiadomości

  • 15 maja 2023
  • wyświetleń: 1160

157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe

W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach 15 maja podpisano porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 pomiędzy zarządem województwa śląskiego a stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka. W rezultacie do Aglomeracji Beskidzkiej trafi ponad 157 mln euro unijnych pieniędzy.

157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe
157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe · fot. UM Bielsko-Biała


Podpisy pod porozumieniem złożyli wicemarszałkowie województwa - Anna Jedynak oraz Krzysztof Klimosz - i reprezentanci zarządu stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka - prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

- Dziś jest bardzo radosne i ważne wydarzenie, ale przed nami wytężona praca. Specyfika wydatkowania pieniędzy w tej perspektywie będzie trudniejsza niż w poprzedniej. My jako samorządowcy zawsze - przynajmniej taka była historia; mam nadzieję, że tak będzie i tym razem - stajemy na wysokości zadania i zaraz po podpisaniu umowy ruszymy do pracy. Tu terminy są dosyć wymagające, więc wszystkie ręce na pokład. Mamy promesę, a teraz potrzeba ogromu pracy, żeby te środki wykorzystać - dopingował prezydent Klimaszewski.

157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe
157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe · fot. UM Bielsko-Biała


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków europejskich dla tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych.

Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 samorząd województwa pozyskał kwotę 5,1 mld euro. Z tej puli 156.721.529,00 euro przeznaczone jest jest na ZIT dla obszaru Aglomeracji Beskidzkiej, co oznacza, że na podstawie podpisanego dzisiaj porozumienia Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka oraz jego członkowie - 41 gmin i powiatów - mają zagwarantowane środki europejskie na realizację przedsięwzięć ponadlokalnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności - w tym regionalnych tras rowerowych; kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego.

157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe
157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe · fot. UM Bielsko-Biała


ZIT finansowane będą w naszym subregionie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (110 225 015 euro), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (1 910 112,00 euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (44 586 402 euro).

Biuro Stowarzyszenia opracowuje "Strategię Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)", której zatwierdzenie jest warunkiem uruchomienia środków. Przewidywany termin uruchomienia pierwszych naborów w ramach ZIT Aglomeracji Beskidzkiej to trzeci kwartał bieżącego roku.

157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe
157 mln euro dla regionu. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe · fot. UM Bielsko-Biała

mp / czecho.pl

źródło: Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.