Wiadomości

  • 22 maja 2023
  • 28 maja 2023
  • wyświetleń: 1946

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice

W piątek 19 maja podpisana została umowa powołująca Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice, którego liderem jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Podpisanie umowy odbyło się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Gminę Czechowice-Dziedzice reprezentował Burmistrz Marian Błachut, zaś pozostałych uczestników Klastra Prezesi wchodzących w jego skład spółek.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i gaz, realizacja badań rozwojowych i działań związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem oraz obrotem energią lub jej nośnikami, w tym pochodzącymi z Odnawialnych Źródeł Energii, wspólne działanie na rzecz większej elastyczności systemu elektroenergetycznego, dbanie o bezpieczeństwo energetyczne, a także edukacja lokalna w obszarach związanych z tworzeniem i wykorzystanie energii, ciepła, chłodu i gazu, to podstawowe cele działań powołanego właśnie Klastra Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Funkcję członka-koordynatora w Klastrze pełni Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Piotra Herczka.

Uczestnikami Klastra są: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., - spółki komunalne, Walcownia Metali "Dziedzice" S.A., Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o. o. oraz Modern Solutions for Environment Sp. z o. o - należące do Grupy Kapitałowej Bumech, Lotos Terminale S.A. i RCEkoenergia Sp. z o.o. - należące do Grupy Unimot.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Partnerami Klastra są: Unimot S.A. i Tauron Dystrybucja Sp. z o. o. W ramach działań doradczych oraz badawczo-naukowych koordynator Klastra - PIM współpracuje z: Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., Geotermią Polska Sp. z o.o., Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Stale rosnące koszty energii już dzisiaj determinują możliwości realizacji wszelkich przedsięwzięć. Dostęp do taniej, czystej energii, w niedalekiej przyszłości będzie gwarancją na rozwój, zarówno w gospodarce, jak i w usługach społecznych, realizowanych przez samorządy. Dlatego Gmina Czechowice-Dziedzice, wspólnie z partnerami, powołuje do życia Klaster Zielonej Energii. Celem jest prowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej, rozwój energetyki rozproszonej, nowoczesnych technologii jej pozyskiwania, w tym OZE oraz racjonalne wykorzystywanie lokalnych zasobów i źródeł energii - mówi Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Powołany Klaster stanowi platformę do współpracy podmiotów samorządowych i gospodarczych w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną i ciepłem, lub paliwami zgodnie z obowiązującym prawodawstwem z obszaru obrotem energią.

Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023
Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice - podpisanie umowy - 19.05.2023 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W uroczystości podpisania umowy powołującej Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice uczestniczył Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej. List gratulacyjny z okazji podpisania umowy, na ręce lidera Klastra - Burmistrza Mariana Błachuta, przysłał Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk.

ar / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.