Wiadomości

  • 28 maja 2023
  • 30 maja 2023
  • wyświetleń: 1988

Po kilku latach powróci Młodzieżowa Rada Miejska. Znamy jej statut

Czechowicka Rada Miejska podjęła we wtorek, 30 maja uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i nadania jej statutu. Przypomnijmy, MRM powróci po kilku latach nieobecności. Wybory do nowej MRM zostaną przeprowadzone do 30 września.

Przemówienie Młodzieżowego Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Łukasza Włocha w sprawie powołania Młodzieżowej Ra
Przemówienie Młodzieżowego Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Łukasza Włocha w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta · fot. Archiwum prywatne Łukasza Włocha


Radni, którzy będą zasiadać w Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zostaną wybrani przez młodzież szkolną zamieszkującą na terenie gminy. Reprezentanci młodzieży będą mogli mieć od 13 do 18 lat, a także zamieszkiwać gminę i uczyć się w szkołach na terenie gminy lub poza nią. MRM będzie wybierana na dwuletnią kadencję. Co ważne, radny nie będzie mógł w pracach MRM propagować programów żadnych partii politycznych oraz komitetów wyborczych.

Jak czytamy w projekcie uchwały, celami działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach będą upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększanie aktywności młodych ludzi, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, w tym w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na ich życie, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów gminy oraz innych podmiotów, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy oraz promocja osiągnięć ludzi młodych.

Rada będzie realizować swoje cele poprzez zgłaszanie wniosków do Rady Miejskiej w sprawach będących przedmiotem jej obrad bądź pracy komisji Rady Miejskiej, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie, podejmowanie działań propagujących cele Rady, inspirowanie, organizację i koordynowanie inicjatyw dla młodych ludzi w zakresie celów Rady, współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady, współpracę z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy, a także promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska.

Młodzieżowa Rada Miejska będzie mieć prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

Uchwała została poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek, 30 maja. Jej treść, wraz ze statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.