Wiadomości

  • 30 maja 2023
  • 1 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1680

Gmina zaciągnie kredyt na spłatę deficytu budżetowego

Gmina Czechowice-Dziedzice zaciągnie kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 roku w wysokości 
4 440 000 zł. Decyzję w tej sprawie podjęli czechowiccy radni podczas sesji we wtorek, 30 maja.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak możemy przeczytać w podjętej uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, spłatę kredytu ustalono na lata 2024 - 2027, a źródłem jego pokrycia będą dochody budżetu gminy.

Ponadto w uchwale radni wyrazili zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowego 
i terminowego wydatkowania kredytu przyznanego w 2023 roku.

Bank, który udzieli gminie kredytu, zostanie wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Do zawarcia umowy kredytowej został upoważniony burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Uchwała została podjęta bez dyskusji podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 30 maja - za było 17 radnych, wstrzymało się 2 (radni Justyna Rzepecka i Mariusz Sekta).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.