Wiadomości

  • 3 czerwca 2023
  • 5 czerwca 2023
  • wyświetleń: 6086

Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina

Niebawem rozpocznie się przebudowa ul. Legionów - drogi powiatowej, będącej najdłuższą miejską arterią w Czechowicach-Dziedzicach. Jeszcze w tym roku zmodernizowany zostanie odcinek Legionów od skrzyżowania z ul. Narutowicza do DK-1, zaś w cyklu dwuletnim - w latach 2023 i 2024 - droga zostanie gruntownie przebudowana na odcinku od granicy z Bielskiem-Białą do skrzyżowania z ul. Lipowską. Oba zadania mają poprawić bezpieczeństwo oraz upłynnić ruch na ulicy Legionów. W ich realizacji gmina wesprze finansowo powiat bielski.

Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina
Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przebudowa ul. Legionów od DK-1 do ul. NarutowiczaNa realizację bardzo ważnej z punktu widzenia poprawy układu komunikacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Legionów na odcinku od DK-1 do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, czyli administrator drogi, uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Szacowana wartość tej inwestycji to 6,58 mln zł, z czego możliwe dofinansowanie stanowi 50 procent tej kwoty.

- Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach i wykorzystywaną już niejednokrotnie formułą, ZDP wystąpił do gminy Czechowice-Dziedzice z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na potrzeby pokrycia 50 procent udziału własnego, w celu możliwości realizacji tego zadania. Warunkiem koniecznym, wynikającym z umowy o dofinansowanie inwestycji z subwencji, jest zrealizowanie zadania w cyklu jednorocznym, dlatego zadanie to musi zostać zrealizowane do końca 2023 roku - poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

legionów
Ulica Legionów w rejonie skrzyżowania z DK-1 · fot. google.com


Udział finansowy gminy szacowany jest w tym wypadku na 1 mln 645 tysięcy złotych, a środki w tej kwocie gmina musiała zabezpieczyć w swoim tegorocznym budżecie, na co zgodę - w formie uchwały - wyraziła w kwietniu Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ulicy Legionów, od skrzyżowania z DK-1 do skrzyżowania z będącą również drogą powiatową ulicą Narutowicza, chodników o długości około 690 metrów, dwóch zatok autobusowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych. Ponadto przebudowane mają zostać skrzyżowania ulicy Legionów z wcześniej wspomnianymi DK-1 i ulicą Narutowicza, a jednym z ważniejszych elementów w zakresie tego zadania będzie dobudowa dodatkowego pasa ruchu relacji prawoskrętnej, dla kierowców włączających się do ruchu z ulicy Legionów na DK-1, w kierunku Katowic.

- Rozwiązanie to w znaczący sposób poprawi płynność ruchu na skrzyżowaniu, rozdzielając kolejkę pojazdów ustawiających się do przejechania przez dwupasmówkę w kierunku Zabrzega oraz tych skręcających w prawo, w kierunku Pszczyny i Katowic. Przewiduje się również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz wymianę istniejącego gazociągu średnioprężnego stalowego - zwraca uwagę czechowicki Urząd Miejski.

Przebudowany zostanie także odcinek od granicy miasta do ul. LipowskiejUlica Legionów - fragment od skrzyżowania z ul. Lipowską do granicy z Bielskiem-Białą - 18.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Znacznie więcej, bo 18,8 mln złotych, ma kosztować przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy z Bielskiem-Białą. I w tym przypadku modernizacja, będącej drogą powiatową ulicy Legionów, zostanie przeprowadzona przy znacznym wsparciu ze środków zewnętrznych, pochodzących z Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat bielski otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych.

- Również w tym wypadku, powołując się na wysokie koszty inwestycji - brakująca kwota to 10,2 mln złotych - Zarząd Dróg Powiatowy w Bielsku-Białej zwrócił się do czechowickiego samorządu o udzielnie pomocy finansowej w realizacji zadania, wysokości 50 procent przedmiotowej kwoty, czyli 5,1 mln złotych. I w tym wypadku gmina wesprze powiat w realizacji zadania, a środki na ten cel mają być przekazywane sukcesywnie, w kolejnych latach, w miarę postępów w realizacji zadania - wyjaśnia magistrat.

Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina
Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy z Bielskiem-Białą to zadanie, które Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej zamierza realizować w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2023-24. Modernizacja ma na celu uporządkowanie i znormalizowanie wszystkich parametrów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Realizacja inwestycji ma podnieść płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego na najdłuższej, biegnącej przez całe Czechowice-Dziedzice ulicy Legionów.

W ramach inwestycji planowane są między innymi: modernizacja i przebudowa jezdni ulicy o długości niemal 1,8 km, przebudowa skrzyżowania ulicy Legionów z będącą również drogą powiatową ulicą Lipowską oraz skrzyżowań z następującymi drogami gminnymi: Pocztowa, Prosta, Junacka, Kamionka, Kostki Napierskiego, Wilcza, Terenowa, Agawy, Zawiła, Wrzosowa, Krzywa i Orzeszkowej.

Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina
Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W ramach zadania powstanie ponad kilometr nowych chodników, a przeszło dwa kilometry istniejących zostaną zmodernizowane. Powstaną też ścieżki rowerowe o długości blisko 2,4 kilometrów. Prace obejmą też przebudowę czterech zatok autobusowych oraz budowę dwóch zatok postojowych dla samochodów osobowych o długości 42 i 12 metrów. Przebudowa obejmie też kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, z uwzględnieniem doświetlenia siedmiu przejść dla pieszych.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.