Wiadomości

  • 5 czerwca 2023
  • wyświetleń: 662

Hydroizolacje ciężkie fundamentów - izolacja przed wodą w gruncie. Jakie warunki musi spełniać?

Materiał partnera:

Zalegająca woda wpływa destrukcyjnie na budynek. Uszkadza fundamenty, a następnie ściany. Prowadzi do rozwoju korozji biologicznej i niszczenia konstrukcji. Hydroizolacje ciężkie to rozwiązanie dla obiektów stojących w najmniej sprzyjającym środowisku - na glebach mało przepuszczalnych i takich, w których poziom wody gruntowej stale lub okresowo utrzymuje się na wysokim poziomie.

Linkhouse


Hydroizolacje ciężkie - kiedy są potrzebne?Wykonuje się je, kiedy poziom wód gruntowych sięga wyżej niż poziom podłogi w piwnicy. Woda wywiera napór hydrostatyczny, co powoduje, że izolacja musi być nie tylko maksymalnie szczelna, ale też znosić utrzymujące się ciśnienie. Materiały izolacyjne nie zawsze zapewniaja odpowiednie zabezpieczenie - w tym przypadku hydroizolacja zaczyna się już od projektu wodoszczelnej konstrukcji podłogi piwnicy i ścian.

Izolacje fundamentów typu ciężkiego - skuteczna ochrona przed wodąNajbardziej efektywnym pomysłem jest monolityczna konstrukcja z betonu wodoszczelnego, która stanowi fundament płytowy i ściany piwnicy. Izolacje przeciwwodne układa się na zewnątrz, wykorzystując papę i folie. Przed budową należy ocenić, jaki jest najwyższy spodziewany poziom lustra wody. Beton i izolacje muszą sięgać co najmniej do tej linii.

Materiały do hydroizolacji fundamentów  • Masy KMB - modyfikowane masy bitumiczne do szczególnie trudnych warunków. Zawierają polimery, dzięki czemu mają lepsze właściwości niż zwykłe bitumy i lepiki. Wykonuje się nimi hydroizolacje grubowarstwowe bezspoinowe. Działają przeciwwodnie i chronią przed podciąganiem kapilarnym. Nie mają rozpuszczalników organicznych i można je stosować do klejenia styropianu. Zabezpieczają spękane podłoża, a przy tym cechują dużą elastycznością i odpornością na niskie temperatury.
  • Szlamy mineralne - mikrozaprawy uszczelniające. Powstają na bazie cementu portlandzkiego szarego lub białego. Zawierają kruszywo mineralne, włókna, żywice (polimerowe, redyspergowalne, hydrofobowe). Używa się ich do bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych strefy cokołowej, ścian fundamentowych, piwnicznych i ław oraz jako izolacja podposadzkowa w warstwach podłogi. Uszczelnia się nimi baseny i i inne zbiorniki wodne. Wnikają w pory podłoża i uszczelniają je, a jednocześnie są paroprzepuszczalne, mrozoodporne. Pozostają elastyczne w niskich temperaturach.
  • Papy bitumiczne i membrany bitumiczne - mają kilka postaci. Papy asfaltowe składają się z wkładki pokrytej bitumem, a papy modyfikowane zawierają polimery. Różnią się od siebie stopniem giętkości i wytrzymałości na niskie temperatury oraz grubością. Stosuje się je w roli dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej, bo mają mniejszą skuteczność w starciu z utrzymującą się wodą.
  • Folia kubełkowa - chroni przed uszkodzeniami podczas zakopywania fundamentów i osiadania budynku oraz przydaje się przy wykonywaniu drenażu. Pełni funkcję ochronną - choć sama nie nadaje się do hydroizolacji, to wspiera system odprowadzania wody i osłania konstrukcję przed zniszczeniem. Zapewnia wentylację fundamentom i wspiera odprowadzanie wody i pary wodnej. Powstaje z polietylenu o wysokiej gęstości i jest odporna na działanie wody, baketrii i grzybów. Układa się ją na zakładkę - musi przykryć całe ściany fundamentowe na wysokość.


Izolacja przeciwwodna domów posadowionych w wilgotnym środowiskuBudowa domu jest możliwa nawet w trudnych warunkach. U producenta chemii budowlanej Weber znajdziesz wiele rozwiązań i produktów, dzięki którym wilgoć nie zaszkodzi fundamentom i ścianom. Część z nich skutecznie blokuje dostęp wodzie, część działa wspierająco, chroniąc przed nadmiernym zawilgoceniem. Warto połączyć różne metody, by wykonać trwałą pionową izolację ciężką, odporną na stały napór wody.