Wiadomości

  • 5 czerwca 2023
  • wyświetleń: 647

Podniesienie kompetencji - kursy ADR dla kierowców i nie tylko. Sprawdź czego nauczysz się na szkoleniu ADR

Materiał partnera:

Zdobywanie wiedzy w specjalistycznych dziedzinach jest ważne, szczególnie w pracy z materiałami niebezpiecznymi. Dotyczy to nie tylko kierowców transportujących towary, ale również innych osób, które mają z nimi kontakt. Aby móc odpowiedzialnie [b]zarządzać i przewozić niebezpieczne towary[/b], niezbędne są zaświadczenia zgodne z umową ADR obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. Czego można nauczyć się na różnego rodzaju kursach ADR?

Linkhouse


ADR dla kierowcówKursy ADR są doskonałym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji już po uzyskaniu prawa jazdy kategorii C. Na takim szkoleniu zdobędziesz wiedzę dotyczącą przewozu materiałów, które stwarzają zagrożenie w transporcie drogowym. Dowiesz się, jak bezpiecznie obchodzić się z towarami, sposób chronienia ładunku oraz co robić w przypadku wypadku. Będziesz także umiał udzielić pierwszej pomocy i będziesz świadomy, jakie kroki podjąć w celu minimalizacji szkód w przypadku sytuacji awaryjnych.

Kurs przewozu towarów niebezpiecznych cysternąDla kierowców przewożących towary takie jak gaz czy ciecze niezbędny jest kurs ADR dla przewozu towarów niebezpiecznych cysterną. W takim przypadku wiedza na temat specyfiki materiałów oraz odpowiedniego zabezpieczenia ładunku będą szczególnie ważne. Na kursie zdobędziesz odpowiednie umiejętności w zakresie bezpiecznego przewozu tego rodzaju towarów oraz poznasz systemy napełniania i opróżniania cystern. Jednakże, aby wykonywać te prace samodzielnie, niezbędne są dodatkowe lekcje z uwagi na dużą odpowiedzialność i ryzyko, które związane jest z tymi czynnościami.

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników - kiedy jest potrzebny?Szkolenie to pozwala zdobyć uprawnienia do nadzorowania technicznego zbiorników transportowych. Na kursie poznasz właściwości fizykochemiczne niebezpiecznych materiałów oraz dowiesz się, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia NO, takie jak stacje UNO, które służą do załadunku i rozładunku płynnych substancji łatwopalnych, toksycznych i żrących.

Szkolenia podstawowe - klasy 1 i 7W ramach jednego kursu możesz zdobyć wiedzę na temat materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7). W razie posiadania już zaświadczenia dotyczącego tylko jednej z wymienionych kategorii, możesz je uzupełnić o nowe wiadomości na osobnym kursie.

ADR dla pracowników obsługi transportuNie tylko kierowcy muszą znać specyfikę transportu materiałów niebezpiecznych. Przykładem są osoby pracujące w magazynach, które muszą umieć odpowiednio składować towary, tak aby uniknąć sytuacji ryzykownych. Dotyczy to również doradców i specjalistów ds. transportu w firmach zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych.

Egzaminy na kursach ADRSzkolenia ADR trwają 2-3 dni i kończą się sprawdzeniem zdobytej na nich wiedzy. Test składa się z 15-30 pytań, w zależności od profilu szkolenia. Wszystkie egzaminy posiadają państwowy charakter.

Uprawnienia do napełniania i opróżniania zbiorników wydaje Transportowy Dozór Techniczny, a pozostałe Urząd Marszałkowski. Zaświadczenia gotowe są po 10 dniach i po ich odbiurze można rozpocząć pracę w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Wybierz najlepszy termin i zdobądź cenne umiejętnościDzięki dostępności kursów ADR w centrum szkoleniowym Dinudis, można dopasować zajęcia do swojego harmonogramu. Dołączenie do jednego lub kilku kursów pozwoli na zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy. Szersza wiedza o transportowanych materiałach, zdolności do podjęcia elastycznych działań przekonają pracodawców o Twojej wartości na rynku pracy.