Wiadomości

  • 14 czerwca 2023
  • 22 czerwca 2023
  • wyświetleń: 19838

Powstanie wielkie osiedle? Mieszkańcy nie kryją obaw

Czy w najbliższej przyszłości na terenie pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny a DK-1 powstanie wielkie osiedle mieszkaniowe? Takie są plany jednego z czechowickich deweloperów. Mieszkańcy najbliższej okolicy tej inwestycji nie kryją swoich obaw. Urząd Miejski zapewnia, że aktualnie w tym miejscu budowa osiedla mieszkaniowego jest niemożliwa.

Teren pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny oraz DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach
Teren pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny oraz DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Maps


O swoich niepokojach w związku z planami jednego z czechowickich deweloperów napisał do portalu czecho.pl jeden z czytelników.

- Wbrew pozorom nasza okolica to dużo dzikiej przyrody i naturalnego piękna. Jednakże plany budowy dużego osiedla zagrażają temu pięknu. Chodzi o plany budowy blokowiska przy DK-1 pomiędzy ul. Ligocką, Mazańcowicką i Brzeziny. Inwestycja spowoduje zniszczenie dzikiej przyrody i zaburzenie naturalnego ekosystemu, co będzie miało długofalowe skutki dla całej okolicy. Ponadto budowa osiedla doprowadzi do wzrostu ruchu samochodowego, niedostatecznej ilości miejsc parkingowych, jeszcze większych korków, konfliktów i frustracji mieszkańców - opisuje czechowiczanin, który do swojej wiadomości dodał zdjęcia dzikiej zwierzyny na wspomnianym terenie.

Dzika zwierzyna na terenie pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny i DK-1 · fot. Nadesłane przez czytelnika


O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy jednego z deweloperów, który planuje budowę osiedla w tym miejscu. Jak udało nam się dowiedzieć, na wspomnianym wcześniej terenie chce on stworzyć osiedle 7 bloków, z czego sześciu bloków 9-kondygnacyjnych oraz jednego bloku 4-kondygnacyjnego. Jak dodał, jeśli chodzi o obawy dotyczące komunikacji, to może poprawić układ komunikacyjny tylko na swoim terenie.

Warto dodać, że w środę, 7 czerwca Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach na swojej stronie internetowej przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Ligockiej, który znajduje się obok terenu, na którym ma zostać przeprowadzona inwestycja.

Koncepcja zawiera kilka elementów, wśród których jest przebudowa skrzyżowania ul. Ligockiej z DK-1, budowa dwóch pasów pasów ruchu w obu kierunkach oddzielonych od siebie pasem zieleni, oraz stworzenie 3 rond turbinowych.

Koncepcja przebudowy ul. Ligockiej od DK-1 do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką · fot. UM Czechowie-Dziedzice


- Co ważne, projektowane ronda na skrzyżowaniach ulicy Ligockiej z ulicami Marzanny i Stawowej w przyszłości obsłużą dojazd do niezagospodarowanego obecnie terenu po południowej stronie ulicy Ligockiej - możemy przeczytać na stronie internetowej czechowickiego UM.

Zmiany na ulicy Ligockiej? Przedstawiono koncepcję
Zmiany na ulicy Ligockiej? Przedstawiono koncepcję · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W czechowickim Urzędzie Miejskim odbywały się spotkania konsultacyjne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Ligockiej w Czechowicach-Dziedzicach. Mieszkańcy okolicznych terenów skupili się na planach dewelopera. Dyskusja podczas zebrania była bardzo burzliwa.

Co na to Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach?W sprawie terenu pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny i DK-1 zadaliśmy kilka pytań Urzędowi Miejskiemu w Czechowicach-Dziedzicach. Czy według wiedzy magistratu na wyżej wymienionym terenie ma powstać duże osiedle mieszkaniowe?

- Na terenie położonym między ulicami Stawową, Brzeziny, DK-1 i Ligocką obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten stracił status obszaru rolnego w 2003 roku i jest przeznaczony pod aktywność gospodarczą (produkcja/usługi/handel). Należy dodać, że działki, o których mowa, są w całości terenem prywatnym. Aktualnie, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na tym terenie nie może powstać osiedle mieszkaniowe - dowiedzieliśmy się w UM.

Portal czecho.pl poprosił także o odpowiedzi na kilka innych pytań. Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi magistratu.

- Czy informacje na ten temat wybrzmiały podczas kwietniowego lub wcześniejszych konsultacji społecznych dotyczących tego terenu, tzn. czy mieszkańcom okolicy przekazywane są informacje?

- W latach 2018-2019 potencjalny inwestor procedował decyzję środowiskową dla budowy hal spedycyjnych na przedmiotowym terenie. Sprawa ta spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców. Ze względu na protesty części mieszkańców, inwestor wycofał się z budowy. Kierując się głosami mieszkańców, chcąc odstąpić od budowy hal, właściciele części terenu wystąpili do gminy z wnioskiem o przekwalifikowanie terenu aktywności gospodarczej (produkcja/usługi/handel) na tereny mieszkaniowe wielorodzinne.

Potencjalny nowy inwestor wraz z właścicielem terenu przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania tego terenu na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w dniach 27.04.2022 r., 17.05.2022 r.

Inwestor szczegółowo omówił wizualizację terenu, swoje plany i zamierzenia. Przedstawionych zostało pięć obiektów wielorodzinnych, posiadających 4, 8 i 9 kondygnacji. Materiał prezentowany na spotkaniach z mieszkańcami jest własnością prywatną inwestora i pracowni architektonicznej. Gmina nie posiada do niego praw autorskich.

Właściciel gruntu uzasadnił wysokość planowanych budynków wielorodzinnych wyrównaniem ceny sprzedaży działek pod aktywność gospodarczą do kosztu sprzedaży gruntów pod zabudowę wielorodzinną.
Jak wskazuje zlecony przez Urząd Miejski operat szacunkowy w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania, dopuszczającego budynki wielorodzinne o maksymalnie 4 kondygnacjach, koszty sprzedaży działki byłyby niższe, przez co właściciel mógłby wystąpić do gminy z wnioskiem o odszkodowanie z tytułu do obniżenia wartości nieruchomości. W przypadku obniżenia dopuszczalnej wysokości budynków do 4 kondygnacji mowa o odszkodowaniu w wysokości kilku milionów złotych.

- Czy inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę?

Właściwym organem administracji budowlanej dla przedmiotowego terenu jest Starosta Bielski, który prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i jest właściwym organem do udzielania informacji o wydanej decyzji.

- Czy Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach mógłby ustosunkować się do obaw mieszkańców wyżej wspomnianych ulic, które dotyczą zaburzenia ruchu, spokoju, a także środowiska?

Urząd Miejski przeprowadził analizy rozwiązań komunikacyjnych w przedmiotowym terenie. Zlecono uprawnionemu projektantowi opracowanie koncepcji układu drogowego dla całości terenu z ukierunkowaniem na rozwiązania polepszające ruch na skrzyżowaniu ulicy Ligockiej z DK-1. Koncepcja została upubliczniona na spotkaniu konsultacyjnym oraz opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego.

Opracowanie to było na bieżąco konsultowane z Zarządem Dróg Powiatowych ze względu na administrowane przez Powiat ulice Ligocką i Mazańcowicką.

Prezentowany materiał jest tylko koncepcją bez umocowania prawnego - jest materiałem wyjściowym do kontynuowania prac nad układem komunikacyjnym w tej części miasta.

Urząd MiejskiUrząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu czecho.pl w 2023 roku? Podsumowanie" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Czym żyli czytelnicy portalu czecho.pl w 2023 roku? Podsumowanie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Czym żyli czytelnicy portalu czecho.pl w 2023 roku? Podsumowanie" podaj