Wiadomości

  • 20 czerwca 2023
  • 24 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1367

Powołano Młodzieżową Radę Miejską. Wybory odbędą się w szkołach

Przyjęta została uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i nadania jej statutu. Rada, którą powołano w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, będzie liczyła maksymalnie 22 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję. Radnymi mogą zostać osoby w wieku od 13 do 17 lat (nie ukończyły 18 roku życia), będące mieszkańcami Gminy Czechowic-Dziedzice.

Powołano Młodzieżową Radę Miejską. Wybory odbędą się w szkołach
Powołano Młodzieżową Radę Miejską. Wybory odbędą się w szkołach · fot. UM Czechowie-Dziedzice


Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadanie podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia młodzieżowej rady gminy - w przypadku Gminy Czechowice-Dziedzice - Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz nadania jej statutu określającego zasady działania i tryb wyboru członków (ordynacja wyborcza).

Ideą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest włączenie przedstawicieli środowiska młodzieży w sprawy istotne dla życia całej lokalnej społeczności. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej należy również rozpatrywać przez pryzmat jej konsultacyjnego, doradczego i inicjatywnego charakteru. Działalność Rady będzie wspierała integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie gminy oraz promocję osiągnięć młodych ludzi. Ułatwi też artykułowanie potrzeb i oczekiwań tej części naszej społeczności wobec organów gminy.

Przyjęcie uchwały będzie miało pozytywny wpływ na edukowanie młodzieży, zarówno w zakresie procesu wyborczego, jak i samego funkcjonowania organu kolegialnego, jakim jest Młodzieżowa Rada Miejska. Będzie to stanowiło źródło cennych doświadczeń, zarówno dla młodzieży wybierającej członków rady jak i osób wybranych. Jednocześnie rada ma mieć rzeczywiste kompetencje konsultacyjne, co powinno determinować przyszłą współpracę organów Gminy Czechowice-Dziedzice z Młodzieżową Radą Miejską.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach odbędą się po wakacjach. Zostaną przeprowadzone na terenie placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy - szkół podstawowych i średnich, równocześnie z wyborami do samorządów uczniowskich. Dla młodych ludzi będących mieszkańcami gminy i chcących kandydować do rady, a uczących się w szkołach poza jej terenem, utworzony zostanie dodatkowy okręg wyborczy w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.