Wiadomości

  • 22 czerwca 2023
  • 27 czerwca 2023
  • wyświetleń: 4359

[WIDEO] Trwają kontrole opróżniania szamb na terenie gminy

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach prowadzą kontrole wszystkich nieruchomości w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontrole wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zobaczcie film informacyjny.Kontrole polegają na pisemnym wezwaniu właścicieli nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów - rachunków, faktur, potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. W przypadku braku przedstawienia ww. dokumentów kontrola będzie przeprowadzona także w terenie.

Posiadane rachunki, faktury muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody, w sposób zapewniający, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego wskutek jego przepełnienia oraz zapobiegający zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

szambo, osadnik
Opróżnianie osadników · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Natomiast nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z dokumentacji eksploatacji instalacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych dostępny jest tutaj.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zawarli jeszcze umowy z przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą to zrobić niezwłocznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu: 32 214 71 04, 32 214 71 00.

Kontrole prowadzone są przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.