Wiadomości

  • 22 czerwca 2023
  • 27 czerwca 2023
  • wyświetleń: 3120

4 mld zł na inwestycje transportowe. Jedna z nich połączy Zabrzeg

Kolejne unijne środki popłyną do Polski. Nasz kraj otrzyma ponad 4 mld złotych na inwestycje kolejowe i morskie w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF). Jedna z nich to modernizacja linii E 65 na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice.

Stacja Zabrzeg po przebudowie, kolej, pociąg
Stacja Zabrzeg po przebudowie · fot. PKP PLK


Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania dofinansowania.

- Jesteśmy jednymi z najskuteczniejszych w Europie w pozyskiwaniu funduszy UE. Polska jest wiarygodnym partnerem dla Komisji Europejskiej, która podkreśla, że w konkursach zwycięża ten, kto przedstawia dojrzałe propozycje projektowe i terminowo realizuje zaplanowane przedsięwzięcia - mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że Polska jest krajem, który w największym stopniu korzysta ze środków Instrumentu Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF) w sektorze transportu spośród państw Unii Europejskiej i należy do największych beneficjentów drugiego naboru CEF. Do naszego kraju trafi ponad 15 proc. środków z tego ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego rozwoju transportu - blisko 1 mld euro, czyli ponad 4 mld złotych na realizację 11 projektów.

- Jest to ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że w drugim konkursie znacząco wyprzedziliśmy duże kraje europejskie, takie jak Francja czy Niemcy, a wśród krajów składających wnioski są takie, którym środków nie przyznano praktycznie wcale - zaznacza minister G. Puda.W naborze trwającym od 13 września 2022 r. do 18 stycznia 2023 r. złożono łącznie 384 propozycje projektów ze wszystkich krajów w ramach koperty ogólnej i kohezyjnej (fundusz spójności). 338 propozycji spełniło formalne wymogi dopuszczalności i kwalifikowalności (286 z koperty ogólnej i 52 z koperty kohezyjnej).

Po ocenie wybrano 107 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe CEF w wysokości 6,2 mld euro. Finansowanie otrzyma 80 projektów z koperty ogólnej na kwotę 3,6 mld euro i 27 projektów z koperty kohezyjnej na kwotę 2,6 mld euro.

11 polskich projektów ze wsparciem CEF na ponad 4 mld złW wyniku drugiego naboru CEF Transport 11 projektów, w których biorą udział polscy beneficjenci, otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 977 mln euro, czyli ponad 4 mld złotych. 5 polskich projektów uzyska wsparcie z puli kohezyjnej na łączną kwotę 638 mln euro. Wśród nich są 3 projekty kolejowe i 2 projekty morskie.

Z puli ogólnej 6 polskich projektów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 339 mln euro. Wsparcie uzyskają 2 projekty polsko-ukraińskie - kolejowy i drogowy, projekt Rail Baltica łączący Polskę z krajami bałtyckimi oraz 3 projekty wielostronne.

Przykładem inwestycji, która otrzyma środki z koperty narodowej jest projekt PKP PLK S.A. Będzie to wsparcie w wysokości 362 mln euro. Inwestycja dotyczy prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) w woj. śląskim. Etap I to linia E 65 na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice (granica państwa). Jest to kontynuacja już zrealizowanego projektu ze środków CEF 1. Dzięki jego realizacji do końca 2027r. linia kolejowa E65 będzie zmodernizowana w większości do południowej granicy naszego kraju.

Inną ważną inwestycją, która uzyska wsparcie z koperty narodowej jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu CNC North Sea-Baltic Sea na odc. Warszawa - Łódź Niciarniana" (bez Węzła CPK), który uzyskał wsparcie w wysokości ponad 63 mln euro.

Po drugim naborze CEF Transport wykorzystanie polskiej koperty narodowej (70 proc.) wynosi 95 proc. Do wykorzystania w trzecim naborze (jesień 2023 r.) pozostało 101 mln euro.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.