Wiadomości

  • 27 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1267

Jak powinno wyglądać gromadzenie odpadów medycznych? Sprawdź, czy robisz to dobrze w swoim gabinecie

Materiał partnera:

Odpady medyczne są szczególnym rodzajem odpadów. Należy wiedzieć, że zastosowanie w tej kwestii znajduje przede wszystkim ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Za odpady medyczne uznać możemy takie odpady, które powstały w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych bądź prowadzeniem badań czy doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Prowadząc własny gabinet, musimy pamiętać aby przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Podpowiadamy, jak powinno wyglądać prawidłowe przechowywanie odpadów medycznych i gdzie szukać informacji na ten temat.

gromadzenie odpadów medycznych


Rodzaje odpadów medycznych - co należy wiedzieć?Odpady medyczne (a właściwie ich poszczególne podgrupy) mogą zostać zaliczone do grona odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że mogą one stanowić szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego czy też środowiska naturalnego. Odpady tego rodzaju możemy w łatwy sposób zidentyfikować poprzez znak "*" dodany do ich oznaczenia kodowego. Dla przykładu, kod 18 01 01 oznaczać będzie narzędzia chirurgiczne czy też zabiegowe, natomiast pod kodem 18 01 02* będą się "kryć" organy, części ciała, pojemniki na krew czy nawet konserwanty służące do jej przechowywania, stanowiące odpady niebezpieczne. Kod 18 01 03* mają natomiast odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze czy też toksyny, a także zainfekowane pieluchomajtki, podkłady. Wszelkiego rodzaju pieluchy czy ubrania jednorazowe, a nawet opatrunki z materiału czy gipsu mają kod 18 01 04. Leki cytostatyczne i cytotoksyczne oznaczone zostały kodem 18 01 08* - pozostałym lekom przyporządkowano natomiast kod 18 01 09. Chemikalia czy odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne posiadają oznaczenie kodowe 18 01 06*, zaś odpady amalgamatu dentystycznego - kod 18 01 10. Mniej popularnym odpadom, takim jak zużyte peloidy o właściwościach zakaźnych przyporządkowano kod 18 01 80*, natomiast peloidom o właściwościach niezakaźnych - kod 18 01 81. Pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych oznaczymy kodem 18 01 82*. Skoro już znamy oznaczenia kodowe poszczególnych rodzajów odpadów, czas poznać zasady ich prawidłowej segregacji.

Jak prawidłowo gromadzić odpady medyczne?Prowadząc swój gabinet musimy pamiętać o właściwym gromadzeniu odpadów medycznych. Dokładne zasady segregowania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. ws. szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Jedną z najważniejszych zasad związanych z gromadzeniem odpadów medycznych jest właściwy dobór specjalistycznego opakowania przeznaczonego do tego zadania, które różnić się będzie w zależności od właściwości poszczególnych rodzajów odpadów. Już wybór samego rodzaju opakowania (abstrahując od jego koloru), tj. worka lub pojemnika - o czym więcej możemy przeczytać tutaj - będzie mieć fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa całego procesu gospodarowania odpadami. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zostały podzielone na 3 kategorie -różnią się one kolorem. Pojemniki bądź worki koloru czerwonego są przeznaczone do gromadzenia odpadów zakaźnych, tj. odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, a także 18 01 82*, natomiast pojemniki i worki w kolorze żółtym, dedykowane są odpadom niebezpiecznym, które nie posiadają właściwości zakaźnych, tj. takim jak odpady o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*.

Jeżeli chodzi o pozostałe odpady medyczne, to możemy je przechowywać w pojemnikach czy workach o dowolnym kolorze, natomiast powszechnie przyjętą praktyką jest przechowywanie ich w opakowaniach o kolorze niebieskim. Jak można wywnioskować z powyższych informacji, kody odpadów medycznych mają szczególne znaczenie. Warto je znać nie tylko ze względu na wybór właściwego opakowania, ale zwłaszcza z uwagi na ogromny wpływ tego zagadnienia na dalsze bezpieczeństwo całego procesu unieszkodliwienia odpadów. Fundamentalny wpływ na bezpieczeństwo procesu ma także właściwy sposób postępowania z opakowaniami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów medycznych. Wspomniane właściwe postępowanie rozpoczyna się już na etapie wyboru pojemnika (m.in. odpornego na uszkodzenia, warunki atmosferyczne czy w końcu szczelnego) a kończy na sposobie jego zapełnienia, tj. nieprzekraczającego 2/3 jego objętości, co umożliwia zachowanie fizycznych właściwości opakowania, gwarantując bezpieczeństwo całego procesu - w tym zwłaszcza transportu.

Odbiór odpadów medycznych - co należy wiedzieć?Z uwagi na fakt, że odpady medyczne mogą stanowić znaczące zagrożenie dla środowiska, zdrowia, czy życia ludzi i zwierząt, tak ważnym zagadnieniem staje się jest ich właściwe gromadzenie. Prowadzenie gabinetu medycznego czy też zabiegowego co do zasady wymaga przestrzegania tych samych przepisów, które obowiązują placówki publiczne - odpadów medycznych nie można po prostu "wyrzucić". Większość z nich musi zostać unieszkodliwiona we właściwy, przepisany prawem sposób. Utylizacja odpadów Śląsk oferowana przez https://ekomed-go.pl/ to usługa skierowana również do prywatnych gabinetów medycznych czy gabinetów weterynaryjnych.

Trzeba też pamiętać, że transport odpadów medycznych musi odbywać się specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami. Ponadto nie należy zapominać o obowiązku prawidłowego oznaczenia odpadów przeznaczonych do transportu i unieszkodliwienia. Poza kodem odpadu, na opakowaniu powinny znaleźć się też takie m.in. informacje jak adres i siedziba wytwórcy, data i godzina otwarcia (czyli rozpoczęcia użytkowania), a także data i godzina zamknięcia opakowania, co umożliwia łatwe określenie podmiotu odpowiedzialnego za wytworzony odpad.

Decydując się na współpracę przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w tego rodzaju działalności (czyli transporcie i utylizacji odpadów), w znacznym stopniu możemy zminimalizować (jeśli nie wykluczyć) ryzyko negatywnych konsekwencji, które mogą wiązać się z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami medycznymi (w tym niebezpiecznymi). Doświadczenie oraz właściwe zaplecze techniczne i personalne pozwala firmom tego rodzaju przejąć znaczną część obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, oraz przeprowadzić osoby zarządzające placówkami medycznymi przez cały proces i we właściwy sposób wdrożyć je w zasady bezpiecznego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie zadań, które muszą być realizowane po stronie wytwórcy takich odpadów.

Jak przechowywać odpady medyczne?Prowadząc gabinet medyczny, musimy również pamiętać o właściwym wstępnym magazynowaniu odpadów medycznych (czego nie należy mylić z ich magazynowaniem). Nie wchodząc w szczegóły, takie miejsce powinno zostać zabezpieczone we właściwy sposób, tak aby zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się potencjalnie niebezpiecznych substancji. Powinno ono być również wyposażone w termometr. Czas wstępnego magazynowania odpadów będzie różny dla poszczególnych rodzajów odpadów - dla przykładu, wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* odbywać się może w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin, natomiast w przypadku odpadów o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* takie przechowywanie będzie odbywać się tylko w temperaturze do 18°C, z tym że od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10°C - nie dłużej niż 30 dni.

Ze względu na złożoność zagadnień tego rodzaju, zachęcamy do kontaktu z ekspertami w zakresie działalności tego rodzaju, takimi jak przedstawiciele EKOMED-GO. Właściwe przygotowanie placówki wytwarzającej odpady medyczne (w tym również te niebezpieczne) oraz jej personelu, pozwala na zminimalizowanie ryzyka prowadzenia (i tak już wystarczająco trudnej) działalności, a co za tym idzie zwiększenia komfortu i jakości pracy, a także przystosowanie naszej placówki do najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa związanego z gospodarowaniem odpadami.