Wiadomości

  • 29 czerwca 2023
  • wyświetleń: 562

Patent sternika motorowodnego - kiedy trzeba zdobyć uprawnienia?

Materiał partnera:

Uprawianie turystyki wodnej staje się coraz bardziej popularne. Warto jednak mieć świadomość, że pływanie łodziami motorowymi nie zawsze może odbywać się bez posiadania odpowiednich uprawień. Kiedy zatem można poruszać się pojazdami motorowodnymi bez patentu a w jakich przypadkach legitymowanie się nim będzie konieczne?

sternik motorowodny


Patent sternika motorowodnego - kiedy trzeba zdobyć uprawienia?Prowadzenie motorówek bez posiadania odpowiednich uprawień jest możliwe w Polsce tylko wtedy, kiedy jednostka o dowolnej długości kadłuba posiada silnik o mocy która nie przekracza 10 kW. W przypadku poruszania się po wodach śródlądowych, bez uprawień można pływać jednostkami o mocy silnika nie przekraczającej 75 kW ale wyłącznie wtedy, gdy całkowita długość kadłuba nie przekracza 13 metrów a prędkość jednostki została konstrukcyjnie ograniczona do 15 km/h. W pozostałych przypadkach konieczne jest posiadanie uprawień motorowodnych, czyli uzyskanie tzw. patentu motorowodnego.

Posiadanie patentu sternika motorowodnego uprawnia do legalnego poruszania się po wodzie łodziami motorowymi oraz skuterami wodnymi. Patent ten w szczególności uprawnia do pływania i prowadzenia:

  • jachtów motorowych, których długość kadłuba jest nie większa niż 12 metrów w przypadku poruszania się w porze dziennej po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w odległości 2 mil od brzegu,
  • jachtów motorowych na terenie wszystkich wód śródlądowych bez ograniczenia co do długości kadłuba oraz mocy silnika.


W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadanie patentu sternika motorowodnego uprawnia te osoby do prowadzenia jachtów motorowych, których moc silnika jest nie większa niż 60 kW.

Patent sternika motorowodnego - kto może przystąpić do egzaminu?Do egzaminu na uzyskanie patentu sternika motorowodnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły 14 rok życia. W takim przypadku są one zobowiązane do uzyskania pisemnej zgody rodziców albo prawnych opiekunów. Poza powyższym nie istnieją szczególne restrykcje, które ograniczałyby w jakikolwiek sposób możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie patentu. Nie trzeba legitymować się badaniami lekarskimi ani innymi zaświadczeniami.

Polskie prawo nie obliguje także osób przystępujących do egzaminu do obycia uprzednio kursu przygotowującego do egzaminu ani szkoleń. Kursy w tym przypadku mogą okazać się jednak przydatne, gdy dana osoba nie posiada praktycznych umiejętności oraz wiedzy teoretycznej odnośnie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Nabycie doświadczenia związanego ze sterowaniem oraz manewrowaniem łodzią może w przypadku osób niedoświadczonych okazać się niezwykle przydatne.

Patent sternika motorowodnego - informacje praktyczneUzyskanie patentu sternika motorowodnego wymaga zdania egzaminu składającego się z dwóch części (praktycznej oraz teoretycznej). Jest to 75 pytań testowych, z czego poprawnie należy odpowiedzieć na 65 z nich. Sam egzamin teoretyczny trwa 90 minut. Druga część, praktyczna obejmuje praktyczną ocenę umiejętności, takich jak kierowanie i manewrowanie łodzią, wykonywanie prac bosmańskich a także wydawanie komend.

Koszt egzaminu wynosi 250 złotych, natomiast wydanie dokumentu w zależności od wieku kosztuje 25 złotych lub 50 złotych. Dokument poświadczający uprawnienia do kierowania łodziami motorowodnymi wydawany jest przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Posiadanie patentu sternika motorowodnego daje dużo szersze uprawienia w zakresie prowadzenia motorówek. Poruszanie się bez odpowiedniej licencji grozi niemałymi karami. W tym przypadku należy liczyć się z sankcją w wysokości nawet kilkuset złotych.