czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 9 lutego 2008
  • wyświetleń: 1935

Będą diety dla szefów osiedli

Do tej pory przewodniczący zarządów osiedli za swą pracę nie pobierali żadnych pieniędzy. Społeczny model sprawowania tej funkcji postanowiła zmienić Rada Miejska. W styczniu podjęła uchwałę o przyznawaniu szefom osiedli comiesięcznych diet.

Będą diety dla szefów osiedli
Przewodniczący osiedli będą otrzymywać diety.


Zwolennikiem zmian jest m.in. Jerzy Sosna, przewodniczący komisji samorządności i porządku publicznego Rady Miejskiej, swego czasu także szef sołectwa Ligota. W uzasadnieniu do przegłosowanej przez radnych uchwały argumentował: Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Dotychczas diety otrzymują tylko sołtysi.

Komisja samorządności i porządku publicznego, mając na uwadze koszty związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, jak opłaty za telefon, dojazdy itp., proponuje ustalenie także diet dla przewodniczących zarządów osiedli.

I zaproponował konkretne rozwiązania: Komisja proponuje, by dieta sołtysa wynosiła 50 procent diety radnego, czyli 20 procent maksymalnej wysokości diety określonej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, a dieta przewodniczącego zarządu osiedla – 25 procent diety radnego, czyli 10 procent maksymalne wysokości diety określonej rozporządzeniem.

Dla uściślenia, dieta czechowickich radnych została ustalona na poziomie 1 036 zł, więc szefowie sołectw będą otrzymywać co miesiąc połowę tej kwoty, a szefowie osiedli – jej czwartą część.

Więcej czytaj w Gazecie Czechowickiej.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.