Reklama

Wiadomości

  • 28 września 2023
  • wyświetleń: 2011

Gmina zaciągnie kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 roku. Jest przetarg

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 roku. Kredyt będzie miał wysokość 4 440 000 zł.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Okres spłaty kredytu wynosi 4 lata - od 2024 do 2027 roku. Zostanie przekazany w transzach według zgłaszanych zapotrzebowań do końca 2023 roku. Transze będą przekazywane na konto zamawiającego na następny dzień po złożeniu wniosku.

Zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową bez poręczenia. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek będzie dokonywana miesięcznie przez 9 miesięcy - od kwietnia do grudnia.

Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych oraz stałej marży banku wyrażonej w punktach procentowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i będzie ulegało zmianie co trzy miesiące, począwszy od pierwszego dnia następnego kwartału.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, od kwoty zaciągniętego kredytu gmina Czechowice-Dziedzice nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji poza marżą banku, która będzie jedynym i całkowitym kosztem kredytu.

Zamawiający, czyli gmina, przewiduje zmiany dotyczące wykorzystania udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości.

Szczegóły przetargu można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.