Wiadomości

  • 2 października 2023
  • 8 października 2023
  • wyświetleń: 12658

W centrum powstanie "Centralny Parking Miejski"? Jest odpowiedź na petycję

Powracamy do sprawy petycji Fundacji Czechowic-Dziedzic dotyczącej budowy w centrum naszego miasta "Centralnego Parkingu Miejskiego". Jak argumentowała organizacja, samorząd powinien iść w ślad za rozwiązaniami z dużych miast takich jak Katowice czy Warszawa. Jest odpowiedź na wniosek.

Innowacyjny parking miejski w Katowicach · fot. Fundacja Czechowic-Dziedzic


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w czerwcu w artykule "Problem parkingów w centrum. Mają pomysł, jak go rozwiązać", Fundacja Czechowic-Dziedzic zaproponowała projekt poprawy bezpieczeństwa drogowego w Czechowicach-Dziedzicach oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miasta poprzez budowę "Centralnego Parkingu Miejskiego".

- Czechowice-Dziedzice powinny iść w ślad za rozwiązaniami w dużych miastach, takich jak Katowice czy Warszawa, które obecnie przechodzą w temacie parkingów miejskich prawdziwą rewolucję - argumentuje organizacja, która wystąpiła z wnioskiem do czechowickiej Rady Miejskiej i burmistrza Czechowic-Dziedzic o rozpoczęcie planowania projektu budowy obiektu.

Jak czytamy w dokumencie przesłanym do czechowickiego samorządu, wniosek dotyczy "poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców przy ulicy Jana Sobieskiego i ulicy Kolejowej". Zakłada on również podjęcie działań w zakresie rozwiązania powszechnego problemu dotyczącego parkowania samochodów na terenie Czechowic-Dziedzic.

Podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek 26 września podjęto uchwałę w sprawie powyższej petycji. Możemy w niej przeczytać, że wniosek "Fundacji Czechowice-Dziedzice w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców przy ul. Jana Sobieskiego i ul. Kolejowej oraz rozpoczęcia planowania budowy centralnego parkingu miejskiego nie zasługuje na uwzględnienie z powodów zawartych w uzasadnieniu".

We wspomnianym uzasadnieniu możemy przeczytać, że po analizie wniosku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej stwierdziła, że proponowany teren pod budowę parkingu jest obecnie użytkowany przez Administrację Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz firmę Z.U.H.P. Kom-Gaz.

- W rejonie ul. Paderewskiego znajduje się duża liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy centrum handlowym "Stara Kablownia" oraz przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto jest opracowana koncepcja przebudowy ul. Kolejowej wraz z budową miejsc parkingowych w centrum miasta - dodano.

Odnosząc się do wnoszonej w petycji kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców przy ul. Sobieskiego i ul. Kolejowej komisja stwierdziła, że "wspomniane ulice są drogami miejskimi zlokalizowanymi w ścisłym centrum miasta Czechowice-Dziedzice".

- Oba trakty komunikacyjne obustronnie wyposażone są w ciągi piesze, oznakowane przejścia dla pieszych przez jezdnię oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery i sygnalizacja świetlna na ulicy Sobieskiego. Zapewnione jest więc bezpieczeństwo na ul. Sobieskiego oraz ul. Kolejowej - możemy przeczytać w uzasadnieniu.

W związku z tym, Komisja Skarg Wniosków i Petycji zawnioskowała do Rady Miejskiej o uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie, ponieważ "w rejonie ul. Paderewskiego jest duża ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych, a proponowany pod budowę parkingu teren jest już obecnie użytkowany. Ponadto jest opracowana koncepcja przebudowy ul. Kolejowej wraz z budową miejsc parkingowych".

Do odpowiedzi na petycję ustosunkowała się Fundacja Czechowic-Dziedzic. Pełną treść oświadczenia publikujemy poniżej.

W związku z posiedzeniem Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 26 września i podjętej uchwały dotyczącej bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców przy ulicy Jana Sobieskiego i ulicy Kolejowej oraz rozpoczęciem planowania budowy centralnego parkingu miejskiego.

Informujemy, że Fundacja Czechowic-Dziedzic nie zgadza się z podjętą uchwałą w przedmiotowej sprawie.
Fundacja uważa, że przekazane opinie (przez organ zewnętrzny do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym) do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nie są zgodne ze stanem faktycznym, co mogło mieć wpływ na wynik głosowania Rady.

W związku z powyższym wnioskujemy o niezwłoczne powołanie niezależnej komisji składającej się z ekspertów do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego spoza Czechowic-Dziedzic w celu przeprowadzenia odpowiedniej wizji lokalnej i sporządzenia dodatkowej dokumentacji zdjęciowej i merytorycznej, która jednoznacznie może stwierdzić, czy obecna opina jest zgodna ze stanem faktycznym.

Jednocześnie wnioskujemy o dokładne wskazanie ilości wolnych miejsc parkingowych z podaną lokalizacją, z których mogą korzystać bez żadnych ograniczeń czasowych (24h - 7 dni w tygodniu) mieszkańcy ul. Sobieskiego i ulicy Kolejowej.

Fundacja Czechowic-Dziedzic uważa, kierowcy/mieszkańcy powinni być poinformowani o możliwości korzystania z tych miejsc w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w podanych lokalizacjach we wniosku.

Ponadto Fundacja Czechowic-Dziedzic pragnie zwrócić uwagę, że w przygotowanym dokumencie w postaci uchwały jest błędnie podana nazwa Fundacji Czechowic-Dziedzic, co powinno zostać sprostowane w trybie normatywnym.

W związku z procedowaniem przedmiotowego wniosku/petycji w trybie odwoławczym wnioskujemy o przesłanie dokumentacji w postaci sporządzonych opinii na dzień sesji Rady Miasta Czechowice-Dziedzice w dniu 26 września wraz z dokumentem podjętej uchwały w przedmiotowej sprawie.

Fundacja Czechowic-Dziedzic

mp / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Fundacja Czechowic-Dziedzic" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Fundacja Czechowic-Dziedzic

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Fundacja Czechowic-Dziedzic" podaj