Wiadomości

  • 4 października 2023
  • wyświetleń: 4117

"Tutaj trzeba szybko działać, a nie gadać". Gorąca dyskusja o chodnik

Powracamy do tematu petycji skierowanej do czechowickiego Urzędu Miejskiego, która dotyczy budowy chodnika przy ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach - na odcinku pomiędzy ulicami Ligocką a Kotulińskiego. Dokument został skierowany do Rady Powiatu, która jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. Przed głosowaniem na sesji Rady Miejskiej doszło do gorącej dyskusji w tym temacie.

Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022
Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022 · fot. mp / czecho.pl


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w czerwcu, mieszkańcy napisali petycję skierowaną do Urzędu Miejskiego, w której apelują o budowę chodnika w ciągu ulicy Mazańcowickiej. - My mieszkańcy ulicy Mazańcowickiej (od ul. Ligockiej) zwracamy się z prośbą o wgląd do wstępnego planu rozbudowy drogi przy naszej ulicy. Równocześnie zwracamy się z prośbą o dostosowanie drogi do wysokiego standardu społecznie oczekiwanego. Mamy na myśli uzbrojenie drogi w dwa chodniki - czytamy w treści wniosku.

- W związku ze wzmożonym do nieprzeciętnego ruchem samochodów oraz zwiększającym się stanem działań dewelopera, a co za tym idzie wzrostem liczby mieszkańców w naszej okolicy, prosimy o zapewnienie nam bezpieczeństwa. Dodatkowo każdy z nas mieszkańców, uczynił krok do umożliwienia sprawnej modernizacji naszej ulicy. W związku z powyższym wnioskujemy do urzędu miejskiego o rozszerzenie inwestycji właśnie w drugi chodnik. Myślimy, że dobrym wzorem może być ulica Kopernika, czy ta w Bronowie. Za konkretne, rzeczowe i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby z góry dziękujemy - piszą czechowiczanie.

Dokumentem mieszkańców zajęła się Komisja Skarg Wniosków i Petycji czechowickiej Rady Miejskiej. Po analizie petycji stwierdziła, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tej petycji, ponieważ ul. Mazańcowicka jest drogą powiatową, a nie gminną.

Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach
Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - zdjęcie, na którym nie ma jeszcze płotu przy zabudowie deweloperskiej · fot. mp / czecho.pl


Komisja argumentuje, że organem właściwym do rozpatrzenia petycji mieszkańców sprawie budowy chodnika po obu stronach ul. Mazańcowickiej jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej, do której kompetencji należy uchwalanie budżetu powiatu bielskiego i jego zmian.

Ponadto komisja stwierdziła, że ulica Mazańcowicka jest drogą wąską o dużym natężeniu ruchu samochodowego. - Drogą tą poruszają się m.in. dzieci idące do szkoły. W rejonie ul. Mazańcowickiej powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa, co powoduje wzrost natężenia ruchu na drodze. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pieszych poruszających się po ul. Mazańcowickiej, Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji zwraca się do Rady Powiatu Bielskiego o rozważenie możliwości budowy chodnika po obu stronach drogi - czytamy projekcie uchwały, który został poddany pod głosowanie podczas sesji RM we wtorek 26 wrzenia.

Przed głosowaniem doszło do gorącej dyskusji. Jak zauważył radny Mariusz Sekta, "istnieje prawdopodobieństwo, że powiat nie zgodzi się na budowę chodnika po drugiej stronie drogi". Dlatego też, jak dodał, w związku z tym, że istnieje pilna potrzeba stworzenia ciągu dla pieszych, mieszkańcy sugerują, aby chodnik został wykonany przez miasto, gdyby powiat podjął negatywną decyzję w tej sprawie.

Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022
Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022 · fot. mp / czecho.pl


- Petycja mieszkańców wynika stąd, że jeden z właścicieli posesji na wschód od ulicy Mazańcowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Ligocką, postawił płot przy samej skrajni jezdni. Wcześniej było tam pobocze użytkowane przez okolicznych mieszkańców do ruchu pieszego. I to pobocze zapewniało mało komfortowe, ale w miarę bezpieczne przejście dla tych osób. Teraz w godzinach szczytu zdarzają się sytuacje, gdzie mieszkańcy są bardzo agresywnie strofowani przez kierowców za próbę przemieszczania się wzdłuż płotu, który uniemożliwił korzystanie z tego pobocza. Niezależnie od tego, co stanie się z chodnikiem, powinniśmy podjąć natychmiastowe doraźne działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na odcinku tego nowowybudowanego płotu. Tam może dojść do nieszczęścia - mówił radny Sekta.

Na wypowiedź radnego Mariusza Sekty odpowiedział inny z członków Rady Miejskiej, Krzysztof Jarczok, który poinformował, że temat ulicy Mazańcowickiej był poruszany na posiedzeniach komisji. - Na komisję zostali zaproszeni goście z zewnątrz, dyrektorzy zarządu dróg w Bielsku-Białej, którzy zarządzają tą drogą. Ta koncepcja została przedstawiona, zgłaszaliśmy uwagi. I chcę zaznaczyć, że wszystkie uwagi, które zgłaszaliśmy my jako członkowie Komisji Gospodarki i Rozwoju, zostały w tym projekcie i koncepcji uwzględnione. Zgłoszenie radnego Sekty to nowum - stwierdził samorządowiec.

Podczas dyskusji padły także słowa radnego Sekty, że "samym gadaniem tym ludziom bezpieczeństwa nie zapewnimy. (...) Z tego gadania nic nie wynika. Tutaj trzeba działać, a nie gadać". Radny Jarczok zwrócił uwagę, że działania w temacie chodnika przy ulicy Mazańcowickiej podjęli m.in. on i burmistrz Marian Błachut.

Głos zabrali również radni Wojciech Leśny, Kazimierz Urbański i Radosław Hudziec, a także burmistrz Marian Błachut. Całość dyskusji można obejrzeć na stronie serwisu esesja.tv - od 1 godziny i 42 minuty.

ar, mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.