Wiadomości

  • 24 października 2023
  • 26 października 2023
  • wyświetleń: 2140

"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych "Wsparcie" z Czechowic-Dziedzic otrzymało nominację do tegorocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina.

"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina
"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina · fot. Powiat bielski


Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2003 roku na terenie Czechowic-Dziedzic i całego powiatu bielskiego. Celem działalności jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, walka o poszanowanie ich praw, ułatwianie im adaptacji do życia w społeczeństwie oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

Członkowie stowarzyszenia zapewniają odpowiednie warunki rozwoju fizycznego i osobowego dla podopiecznych poprzez organizowanie warsztatów i terapii zajęciowej, wspierają ich w życiu społecznym oraz prowadzą integrację rodziców i opiekunów.

"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina
"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina · fot. Powiat bielski


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "WSPARCIE" w Czechowicach-Dziedzicach jest zrzeszeniem dobrowolnym i samodzielnym. Inicjuje i występuje z wnioskami do władz o tworzenie uregulowań gwarantujących lepszą ochronę praw osób niepełnosprawnych, pełniejsze zaspokajanie potrzeb podopiecznych w zakresie leczenia i rehabilitacji, edukacji, pracy zawodowej, mieszkania, opieki, kultury itd. oraz uregulowań w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów i zapewniających sprzyjających warunków dla osób przebywających w placówkach opieki całkowitej. Stowarzyszenie wkłada ogrom pracy w tworzenie dla podopiecznych warunków do samo decydowania i włączania się w tok normalnego życia.

Co więcej stowarzyszenie aktywnie zachęca osoby spoza kręgu działaczy do aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych w charakterze wolontariuszy i prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla rodziców osób niepełnosprawnych oraz innych osób działających na ich rzecz.

"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina
"Wsparcie" z nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina · fot. Powiat bielski


Innym zadaniem wykonywanym przez stowarzyszenie jest również wykonywanie różnorodnych usług między innymi w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach oparcia społecznego.

To wyjątkowe stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy osób zdeterminowanych by pomóc osobom z niepełnosprawnościami prowadzić bogate życie, nie będąc ograniczanymi przez ich niepełnosprawności i warunki zapewniane przez obecne społeczeństwo, ale także by pomóc ich rodzinom i zachęcać innych do niesienia pomocy. Nominacja jest wyróżnieniem i podziękowaniem za ich dwudziestoletnią pracę.

mp / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.