Wiadomości

  • 30 października 2023
  • 31 października 2023
  • wyświetleń: 3621

Gminna działka w Ligocie na sprzedaż

Artykuł sponsorowany:

Burmistrz Zbąszynka wyznacza do sprzedaży działkę 3433/10 o pow. 0,3074 ha położoną w obrębie wsi Ligota gmina Czechowice-Dziedzice województwo śląskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka niezabudowana, zadrzewiona (liczne drzewa) o kształcie regularnego prostokąta, o ładnej ekspozycji nasłonecznienia. Działka nie jest uzbrojona. Media jak: woda, prąd, gaz i kanalizacja w znajdują się w sąsiedztwie.

Zbąszynek


Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta. W dziale II księgi wieczystej uwidocznione jest prawo własności. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Działka znajduje się na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru gminy Czechowice-Dziedzice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XL/353/13 z dnia 16 lipca 2013r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2013r. poz.5094). Działka w planie oznaczona jest w sposób następujący: C/MN64 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2KDZ2 -tereny dróg i ulic publicznych klasy Z (zbiorcze), ZE99 -tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym, Zw88 - tereny zieleni nieurządzonej w obszarach zagrożonych powodzią lub zalaniem.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bielskiej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości wzdłuż ulicy rozciągają się budynki jednorodzinne wolnostojące, stacja diagnostyki pojazdów, grunty niezabudowane stanowiące obszary pod zabudowę jednorodzinną, grunty rolne oraz zieleni o znaczeniu ekologicznym. W miejscowości znajdują się sklepy, supermarket Biedronka, punkty usługowe, podstawowa infrastruktura miejska jak szkoły i przedszkole, kościół, Ochotnicza Straż Pożarna, boiska, ośrodek zdrowia. Układ komunikacyjny korzystny do centrum, i do drogi krajowej w kierunku Bielsko-Biała lub Katowice. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej (autobus podmiejski i bus).

Zbąszynek


Zbąszynek


Atutami miejscowości są: spokojna lokalizacja, rekreacyjny charakter, stawy i łowiska dla wędkarzy, liczne ścieżki rowerowe i edukacyjne, dobrze zorganizowana infrastruktura sportowa i szkolno-przedszkolna. Elementem korzystnie wpływającym na perspektywy rozwojowe jest położenie miejscowości w bliskim sąsiedztwie Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

Cena sprzedaży 222.870,00 zł tj. 72,50 zł/m2.


Dodatkowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Osoba do kontaktu Renata Kitta Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.