Reklama

Wiadomości

 • 2 listopada 2023
 • 8 listopada 2023
 • wyświetleń: 6789

Sanit-Trans z jedyną ofertą na wywóz odpadów na terenie gminy. Znamy zakres usługi

Firma Sanit-Trans złożyła jedyną ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Propozycja jest warta dokładnie 16 807 608 złotych, a wysokość kwoty w budżecie gminy przeznaczona na ten cel to 14 900 000 zł. Dzięki dokumentacji przetargowej znamy zakres zamówienia.

śmieci, odpady, kosze, kubły
Sanit-Trans z jedyna ofertą na wywóz odpadów na terenie gminy. Znamy zakres usługi · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Usługa będzie wykonywana od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej odpadami Bio,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej odpadami zielonymi,
 • popiół,
 • odpady niewymienione w powyższych punktach zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.


Bezpośrednio z terenu nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych odbierane będą:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowanie wielomateriałowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • popiół,
 • odpady Bio, za wyjątkiem nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.


W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych z podziałem na niżej wymienione frakcje:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady Bio,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji iprowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady zielone,
 • popiół.


W dokumentacji przetargowej możemy przeczytać, że punkt selektywnego zbierania odpadów powinien być czynny:
 • w okresie od 1 stycznia do 31 marca: 16 godzin tygodniowo,
 • w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada: 32 godziny tygodniowo,
 • w okresie od 1 do 31 grudnia: 16 godzin tygodniowo.


Termin składania ofert minął 30 października. Oferent powinien zostać związany ofertą do dwóch miesięcy. Szczegóły zamówienia można znaleźć tutaj, z kolei specyfikację usługi publikujemy w poniższym pliku (format pdf).

SPECYFIKACJA USŁUGI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.