Wiadomości

  • 19 listopada 2023
  • wyświetleń: 1568

Jaka będzie strategia do 2027 roku? Stowarzyszenie zaprasza do udziału w konsultacjach

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Są prowadzone od 6 listopada do 1 grudnia.

konsultacje społeczne, pomoc, komputer, laptop, porady
Jaka będzie strategia do 2027 roku? Stowarzyszenie zaprasza do udziału w konsultacjach · fot. Pixabay


W ramach konsultacji zaplanowano trzy otwarte spotkania konsultacyjne. Pierwsze odbyło się już 15 listopada w Żywcu, dwa pozostałe zorganizowane będą:

  • 20 listopada o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1
  • 1 grudnia o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem wyłącznie formularza konsultacyjnego.

Strategia opracowana została na podstawie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie polityki spójności UE na lata 2021-2027, stanowiąc fundament realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

Aglomeracja Beskidzka obejmuje obszar tzw. subregionu południowego województwa śląskiego, tj. powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

- Spójność terytorialna, jest istotnym elementem polityki rozwoju UE wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument ZIT jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych, jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć - podkreśla Aglomeracja Beskidzka.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Aglomeracji Beskidzkiej w zakresie opracowywanego dokumentu.

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) zostaje wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego "AGLOMERACJA BESKIDZKA w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 15, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych samorządów wchodzących w jego skład.

Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) można składać:

  • papierowo za pomocą formularza uwag w następujący sposób:


  1. dostarczając do siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego "AGLOMERACJA BESKIDZKA", ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała
  2. przesyłając pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego "AGLOMERACJA BESKIDZKA", ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała


  • elektronicznie w następujący sposób:


  1. poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracjabeskidzka_konsultacje
  2. poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu


Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie internetowej Aglomeracji Beskidzkiej http://www.aglomeracjabeskidzka.eu oraz na stronach internetowych gmin i powiatów wchodzących w skład Aglomeracji Beskidzkiej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.