Wiadomości

  • 19 grudnia 2023
  • 26 grudnia 2023
  • wyświetleń: 11437

Były "baraki", będzie teren zielony. Wiemy, co powstanie w miejscu dawnej siedziby AZK

Od poniedziałku 11 grudnia Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach przyjmuje mieszkańców w nowej siedzibie przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Jakie są plany związane z budynkami przy Miejskiej Bibliotece Publicznej? Zapytaliśmy o to w czechowickim urzędzie Miejskim.

Administracja Zasobów Komunalnych AZK
Dawna siedziba Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Przypomnijmy, AZK przeprowadziła się do budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Obiekt przeszedł termomodernizację w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II". Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres prac obejmował m.in. izolacje ścian i dachu, wymianę stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, docieplenie elewacji budynku, pokrycie dachu. Ponadto zmodernizowany został system grzewczy poprzez wykonanie instalacji ogrzewania, zabudowę kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wewnętrznej gazu. Dodatkowo w pierwszym etapie inwestycji zakończono roboty instalacyjne, które objęły wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji.

W drugim etapie zabytkowy budynek został zaadaptowany na potrzeby administracyjne i społeczne. Prace obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe, zabudowę urządzenia dźwigowego, konserwatorski remont elewacji budynku, roboty elektryczne, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych. Inwestycja była finansowana z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowa siedziba Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Facebook / Gmina Czechowice-Dziedzice


W komentarzach na naszym portalu oraz w mediach społecznościowych dopytujecie, co stanie się z dawną siedzibą AZK, która mieściła się przy ulicy Legionów 85. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy czechowicki Urząd Miejski.

- Gmina Czechowice-Dziedzice planuje wyburzyć stare budynki po dawnej siedzibie Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Legionów 85, oczyścić grunt - w tym z zalegających w ziemi fundamentów i zagospodarować jako teren zielony - przekazano nam w magistracie.

Samorząd planuje, że pozyska środki na zagospodarowanie terenów po dawnej siedzibie AZK w ramach przygotowywanego do ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie 01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ działania 5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem.

Planowany termin naboru wniosków to I kwartał 2024 roku.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.