Wiadomości

  • 18 grudnia 2023
  • wyświetleń: 4900

[FOTO] Rozstrzygnięto ekologiczne konkursy edukacyjne. Nagrody dla najlepszych uczniów

Rozstrzygnięto letni oraz trzy jesienne ekologiczne konkursy edukacyjne dla uczniów gminnych szkół w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice". Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród - 14.12.2023 · fot. www.klimatyczne.czechowice-dziedzice.pl


Letni konkurs został ogłoszony 15 maja i dotyczył znaczenia zieleni - zielonej infrastruktury i był skierowany do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Każdy uczestnik mógł zgłosić jedną pracę konkursową - fotografię ludzi korzystających z zielonej infrastruktury śródmiejskiej (np. parkowej) w Gminie Czechowice-Dziedzice, promującą konieczność zachowania w czystości takich miejsc. Termin zgłoszeń i dostarczenia prac upłynął 29 września.

Ostatnie trzy konkursy zostały ogłoszone 2 października, a pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej ponownie odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapraszając do udziału oraz dostarczając dokumenty konkursowe. Konkursy skierowane były do wszystkich grup wiekowych w szkołach podstawowych, a tematyką było znaczenie zasobów wodnych - niebieska infrastruktura (konkurs nr 5, dla klas VII-VIII szkół podstawowych, w ramach niego należało zgłaszać prace w formie mapy myśli), oszczędzanie zasobów (konkurs nr 6, dla klas IV-VI, prace w formie komiksu) oraz zagrożenia związane ze zmianami klimatu (konkurs nr 7, dla klas I-III, prace plastyczne). Uczestników konkursów - reprezentantów szkół - zgłaszali dyrektorzy czechowickich, gminnych placówek. Termin zgłoszeń i dostarczania prac upłynął 17 listopada. Organizatorem konkursów było Centrum Edukacji Ekologicznej.

Narada komisji konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Promocji i CEE, odbyła się w dniu 30 listopada. Do jury konkursowego zaproszono również fotografów gminnej przyrody - Mariusza Szczęśniaka oraz Wojciecha Kaprzyka - których prace można podziwiać m.in. w budynku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Zwycięzcy otrzymali rowery górskie, nagrodą za zajęcie drugich miejsc były deskorolki elektryczne, a trzecie miejsca nagrodzono rolkami. Nagrody i pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczali Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Polok oraz Przewodniczący komisji konkursowej Przemysław Szwed, zastępca naczelnika CEE.

W czwartym konkursie, którego tematyką było znaczenie zieleni - zielona infrastruktura "Na tropie śródmiejskiej zieleni", złożono w sumie 16 prac. Udział brali uczniowie z klas IV-VIII, a zadaniem konkursowym było wykonanie fotografii ludzi korzystających z zielonej infrastruktury śródmiejskiej (np. parkowej) w gminie Czechowice-Dziedzice, promującej konieczność zachowania w czystości takich miejsc. Pierwsze miejsce uzyskała Małgorzata Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach, drugie - Filip Gałuszka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, a trzecie - Lena Gniadek ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach.

W piątym konkursie, którego tematyką było znaczenie zasobów wodnych - niebieska infrastruktura "Woda - najcenniejszy i niedoceniony skarb na naszej planecie", złożono w sumie 26 prac. Udział brali uczniowie z klas VII-VIII szkoły podstawowej (wyjątek stanowiły szkoły, w których klasy VII i VIII w bieżącym roku szkolnym nie są prowadzone - w takim przypadku dopuszczone zostały do udziału w konkursie uczniowie klasy VI lub innej najwyższej rocznikowo kategorii klas, które w bieżącym roku szkolnym w danej szkole są prowadzone). Zadaniem było stworzenie mapy myśli na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka. Pierwsze miejsce zajęła Liliana Rożeń ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach, drugie - Emilia Kasperek ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach, a trzecie - Emilia Łukawska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

W szóstym konkursie, którego tematyką było oszczędzanie zasobów "Zakręć z wodą kran - nie pijesz wody sam", złożono 31 prac. Udział brali uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej, a zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu na temat oszczędzania zasobów naturalnych. Pierwsze miejsce zajął Karol Bobiec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bronowie, drugie - Karolina Wizner ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, a trzecie - Milena Prokop ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie.

W siódmym konkursie, którego tematyką były zagrożenia związane ze zmianami klimatu "Czy niedźwiedź polarny pozostanie wspomnieniem...", złożono 31 prac. Udział brali uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, a zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Pierwsze miejsce zajął Tymoteusz Kubieniec ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, drugie - Karolina Konieczny ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach, trzecie - Natalia Strządała ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu.

Projekt przewidywał przeprowadzenie w sumie siedmiu konkursów dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice - realizator projektu), które ogłaszane były w 2023 roku w trzech blokach - wiosennym, letnim i jesiennym. Dzięki temu mogli w nich wziąć udział uczniowie aż dziewięciu roczników szkolnych.

Loading...

mp / czecho.pl

źródło: www.klimatyczne.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.