czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 lutego 2008
  • wyświetleń: 1270

Właścicielu przypilnuj swojego psa

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie pozostawiania bez opieki psów Urząd Gminy w Bestwinie przypomina o ustawie o ochronie zwierząt oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie.

Na ich podstawie osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

Na tereny publiczne (ulice, place itp.) psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Pies pozostający na terenach publicznych bez opiekuna traktowany jest jako bezpański, będzie wyłapany i umieszczony w schronisku dla zwierząt. Właścicielowi takiego psa grozi również sankcja w postaci mandatu karnego lub grzywny, gdyż niezachowanie zwykłych lub nakazanych przepisami środków ostrożności związanych z utrzymywaniem zwierząt stanowi wykroczenie przewidziane kodeksem wykroczeń.Na właścicielu psa ciąży także odpowiedzialność (karna i cywilna) za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę pozostające bez opieki na terenach publicznych.

Dlatego Urząd Gminy zwraca się do wszystkich właścicieli psów o należyte potraktowanie obowiązku właściwego ich utrzymywania i dopilnowania, by nie stanowiły zagrożenia dla pozostałych mieszkańców Bestwiny.

janowice.glt.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.