czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 lutego 2008
  • wyświetleń: 1682

Skąd wziąć środki na kanalizację?

Budowa kanalizacji w gminie Czechowice-Dziedzice to inwestycja, której wartość wstępnie szacuje się na około 200 mln zł. Gmina nie jest w stanie sama udźwignąć takiego ciężaru, dlatego priorytetem jest uzyskanie na ten cel, dofinansowania z ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

Reklama

Skąd wziąć środki na kanalizację?


Niestety ostatnie wieści nie są dobre dla naszej gminy. Projekt ten, jak i ponad 100 innych, został ściągnięty z listy indykatywnej, czyli z wykazu inwestycji priorytetowych dla naszego kraju, dającego pierwszeństwo w realizacji inwestycji. Inwestycjom znajdującym się na liście indykatywnej, miały być przyznane pieniądze bez organizacji konkursu, a jedynie na podstawie oceny projektów. To zdecydowanie miało ułatwić realizację zadania. Dawało to również możliwość ustalenia własnego tempa realizacji poszczególnych faz projektu bez konieczności dostosowania się do wymaganych terminów konkursów.

Po weryfikacji listy przez Ministerstwo Infrastruktury projekt kompleksowej kanalizacji naszej gminy został z niej usunięty. Teraz jedyną możliwością pozyskania pieniędzy dla priorytetowej dla gminy inwestycji jest udział w konkursie.

- To było dla nas spore zaskoczenie - mówi burmistrz Marian Błachut - tym bardziej, że kilkanaście dni wcześniej gościł u nas wiceminister infrastruktury Janusz Mikuła, który stwierdził, że nasza inwestycja, wg stworzonej w ministerstwie listy eksperckiej jest na wysokiej pozycji i ma duże szanse pozostania na liście, a to ze względu na newralgiczne usytuowanie naszej gminy w zlewni rzeki Wisły.

Rozgoryczenia tą sytuacją nie kryją również radni miejscy, którzy w dniu 12 lutego br. gościli na sesji przedstawicieli Firmy Jacobs, przygotowującej dla nas dokumentację projektu i wniosku o dofinansowania zadania: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice.

- W zaistniałej sytuacji musimy przejść tryb konkursowy, ale nie powinniśmy się tego bać – powiedział koordynator projektu Grzegorz Wiśniowski z firmy Jacobs.

- Ścieżki weryfikacyjne listy indykatywnej i konkursu są identyczne. Projekty, które znajdują się na liście indykatywnej również będą przechodziły weryfikację (najbliższa w połowie roku). Fakt, że zadania nie ma na liście indykatywnej nie oznacza, że środków nie dostaniemy, wręcz przeciwnie konkurs powinien nas wszystkich zmobilizować. Nie należy czekać, aż tryb konkursu zostanie zdefiniowany, należy zintensyfikować prace nad przygotowaniem projektu, by w jak najkrótszym możliwym terminie mieć wszystkie niezbędne dokumenty. Nadal trwają, więc prace zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Do końca marca br. zostanie opracowana koncepcja kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice, do końca czerwca zostanie przygotowany materiał do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, do końca lipca opracowane zostanie Studium Wykonalności, a do końca listopada – opracowanie wniosku o dofinansowanie. Grudzień br. to realny termin wysłania Wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs – powiedział przedstawiciel firmy Jacobs.

Stan na dziś
• W gminie Czechowice-Dziedzice czynna jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków o średniej projektowej przepustowości 8.300 m3/dobę (maksymalnej w okresach deszczowych 11.500 m3/dobę).
• Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączna długość ok. 96,5 km. Skanalizowane są wyłącznie tereny o dużej gęstości zaludnienia, na których dominuje budownictwo wielorodzinne.
• Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 18 tys. osób, co stanowi połowę mieszkańców Czechowic-Dziedzic; są to w większości mieszkańcy budynków wielorodzinnych na terenie miasta.

Zakres przedsięwzięcia
• Modernizacja i rozbudowa istniejącej w Czechowicach-Dziedzicach oczyszczalni ścieków.
• Budowa ok. 232 km nowej kanalizacji sanitarnej.
• Przebudowa około 50 km sieci wodociągowej na terenie sołectw: Bronów, Ligota, Zabrzeg.

Szacuje się, że po zakończeniu realizacji zadania: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice”, systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej objętych zostanie 94% mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.