Wiadomości

  • 12 stycznia 2024
  • wyświetleń: 30927

Urząd Miejski szuka pracowników. Ogłoszono nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Poszukiwany jest podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. decyzji środowiskowych oraz podinspektor/inspektor ds. ochrony przyrody.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


O stanowisko mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
posiadają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
cieszą się nieposzlakowaną opinią,
posiadają wykształcenie wyższe.

W naborze na stanowisko podinspektora/inspektora/głównego specjalistę ds. decyzji środowiskowych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa wymagany kierunek wykształcenia to: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, leśnictwo, prawo lub administracja.

Z kolei w naborze na stanowisko podinspektora/inspektora ds. ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa wymagany kierunek wykształcenia to: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ochrona przyrody, architektura krajobrazu, biologia, leśnictwo, ogrodnictwo, administracja.

Szczegółowe informacje na temat naborów można znaleźć TUTAJ. Termin składania ofert: do 19 stycznia 2024 roku.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego (pok. 306-308, tel. 32 214 71 47, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.