Wiadomości

 • 12 marca 2024
 • wyświetleń: 246

Czym jest konsekutywne tłumaczenie?

Materiał partnera:

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń: pisemne, ustne, zwykłe, przysięgłe, symultaniczne, ustne oparte o tekst pisany, konsekutywny, maszynowe (którym zajmują się programy komputerowe), specjalistyczne... W zależności od typu tłumaczenia, tłumacze mogą różnić się między sobą pod kątem kwalifikacji. Na przykład tłumacze symultaniczni i konsekutywni muszą posiadać nieco inne kompetencje niż przeciętni tłumacze. Co to za kompetencje i czym dokładnie jest konsekutywne tłumaczenie?

Czym jest konsekutywne tłumaczenie?


Co to konsekutywne tłumaczenie?Konsekutywne tłumaczenie to ustna translacja treści wygłaszanych przez inną osobę. Mówca podczas przemocy robi przerwę, w trakcie której tłumacz, zwracając się do zgromadzonej publiki, dokonuje przekładu. Zazwyczaj tłumaczenia tego typu konieczne są podczas spotkań biznesowych, negocjacji, szkoleń lub szkoleń prasowych.

Konsekutywne tłumaczenie jest bardzo trudnym typem tłumaczenia, gdyż wymaga od tłumacza zarówno perfekcyjnej znajomości języka obcego, jak również ogromnej koncentracji i świetnej pamięci. Tłumacz musi także sporządzać notatki, które przydadzą się w późniejszej translacji i przekazaniu sedna wypowiedzi. Najważniejsze w pracy tłumacza bowiem jest wychwycenie najistotniejszych punktów przemowy i przełożenie jej tak, aby słuchacze zinterpretowali wypowiedź zgodnie z intencjami mówcy.

Czym jest konsekutywne tłumaczenie?


Tłumaczenie dokumentów, czyli tłumaczenie uwierzytelnioneTłumaczenia uwierzytelnione polegają na tłumaczeniu dokumentów:

 • świadectw szkolnych,
 • dyplomów,
 • indeksów,
 • aktów urodzenia,
 • aktów małżeństwa,
 • pełnomocnictw,
 • aktów zgonu,
 • papierów rozwodowych,
 • aktów notarialnych,
 • testamentów,
 • wyroków sądowych,
 • odpisów z KRS,
 • kart pojazdu,
 • faktur,
 • darowizn,
 • umów o dzieło lub zlecenie,
 • sprawozdań finansowych,
 • sprawozdań z działalności,
 • zwolnień lekarskich,
 • orzeczeń o niepełnosprawności,
 • umów najmu czy kupna.


Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają doskonałej znajomości danego języka obcego oraz odpowiednich uprawnień. Tłumacz, który przekłada dokumenty, musi być sumienny i bezstronny - jego celem ma być rzetelne wykonywanie zawodu i przełożenie dokumentu. Tłumacz przysięgły - bo taki właśnie wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione - jest wpisany do specjalnego rejestru i dysponuje specjalną pieczęcią.

Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają od tłumacza zachowania poufności - klient nie może obawiać się wycieku informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Tłumaczenie pisemne Poznań, tłumaczenia uwierzytelnione oraz konsekutywne są tylko jednymi z wielu rodzajów tłumaczeń, którymi zajmuje się Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc. Usługi tego biura to gwarancja profesjonalizmu, poufności i zadowolenia klienta.