Wiadomości

  • 9 maja 2024
  • 12 maja 2024
  • wyświetleń: 2879

Czechowicka inwestycja z pozytywnym wynikiem kontroli. Do PIM i PWiK trafiło 3,4 mln złotych

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach poinformowało o pozytywnym wyniku kontroli projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2". Dzięki temu do PIM i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji trafiło 3,4 mln złotych.

kanalizacja
Czechowicka inwestycja z pozytywnym wynikiem kontroli. Do PIM i PWiK trafiło 3,4 mln złotych - zdj. ilustracyjne · fot. UM Bielsko-Biała


Przypomnijmy, w wyniku realizacji Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 59,2 km (PIM) oraz sieć wodociągowa o długości 25,3 km (PWiK).

- Powstała infrastruktura przyczynia się do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz ochrony środowiska naturalnego - zwraca uwagę Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

PIM podało, że zwieńczeniem realizacji przedsięwzięcia jest pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wykorzystania środków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Kontrola na miejscu została przeprowadzona od 11 do 15 marca, natomiast czynności kontrolne zostały ostatecznie zakończone 5 kwietnia.

- Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień oraz zagrożeń w badanym zakresie. Zespół Kontrolujący nie wniósł uwag do żadnego z kontrolowanych obszarów oraz nie sformułował zaleceń pokontrolnych. Cieszy zatem fakt, że kontrola zakończyła się pozytywnym wynikiem, gdyż jest to warunek zapewniający przekazanie płatności końcowej w wysokości 3,4 mln złotych na rzecz beneficjenta - PIM i PWiK - podkreśla Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Zwieńczeniem realizacji projektu będzie osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do końca 2024 roku 4 500 osób.

mp / czecho.pl

źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.