Wiadomości

  • 18 czerwca 2024
  • 20 czerwca 2024
  • wyświetleń: 5216

[FOTO] Czechowiczanin odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

W piątek 14 czerwca - w Światowym Dniu Krwiodawcy - w Belwederze odbyła się uroczystość, w trakcie której wybitni Polacy, w tym 12 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Orderami Odrodzenia Polski i Krzyżami Zasługi RP. Wydarzenie odbyło się z okazji jubileuszu 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czechowiczanin Bogdan Ogrocki odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - 14.06.2024 · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


Na wniosek Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK - "za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej" Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, Bogdan Ogrocki - dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Ordery i Krzyże Zasługi RP w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczonym Andrzej Dera - sekretarz Stanu w KPRP. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PCK na czele z Jerzym Biskiem - prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża, który został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP, a także Mariusz Malewicz - przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Sylwetka odznaczonego:

Bogdan Ogrocki jest członkiem PCK od 1982 r., a honorowym dawcą krwi od 1983 r., do chwili obecnej oddał 47,15 litrów pełnej krwi. W latach 1985-1988 był wiceprezesem Szkolnego Klubu HDK PCK przy Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie, w latach 1988-1990 prezesem Klubu HDK PCK przy Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, w latach 1990-2012 prezesem Klubu HDK PCK przy KMP w Bielsku-Białej, w latach 2005-2016 członkiem Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach, w latach 2016-2023 pełnomocnikiem ds. Honorowego Krwiodawstwa Śląskiego Okręgu PCK, od 2016 do chwili obecnej jest członkiem Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, w latach 2012-2018 był prezesem Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, od 1 października 2018 do chwili obecnej zajmuje stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Podejmowane ważniejsze inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji honorowego krwiodawstwa od 2015 r.: w latach 2017-2022 osobiście uczestniczył w zabezpieczeniu trasy etapów "Tour de Pologne" na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego, natomiast w dniach 1 i 2 czerwca 2019 r. uczestniczył w zabezpieczeniu dwóch etapów kolarskiego Wyścigu Narodów w Bukowinie Tatrzańskiej. W 2019 roku był trzeci raz z rzędu jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskiego "Marszu Pokoju" Honorowych Dawców Krwi do obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu, w którym uczestniczyło ponad 300 krwiodawców z całej Polski. W tym samym roku był jednym z fundatorów sztandaru dla OR PCK w Bielsku-Białej z okazji 100-lecia PCK.

W latach 2016-2020 przeprowadził prelekcje w szkołach średnich w Bielsku-Białej, powiatu bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, w trakcie których popularyzował ideę honorowego krwiodawstwa, a także bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Co roku organizuje zbiorki żywności w sklepach oraz pieniężne pod kościołami (ogółem 64), na terenie całego województwa śląskiego, w których osobiście uczestniczy, a z zebranych artykułów i środków wykonywane są paczki dla osób ubogich i potrzebujących (ponad 3500).

W roku 2019 podjął inicjatywę w sprawie przyznania biletów ulgowych dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi w Kolejach Śląskich i w roku 2022 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie bezterminowego zastosowania oferty specjalnej dla krwiodawców. W 2019 r., od samego początku wybuchu pandemii koronawirusa, zainicjował działania mające na celu pozyskanie środków ochrony osobistej i przekazanie ich szpitalom i osobom przebywającym na kwarantannie, także dostarczanie im żywności do domu, ponadto szycie maseczek ochronnych.

Od 24 lutego 2022 r. - wybuchu wojny w Ukrainie - natychmiast zorganizował w budynku śląskiego okręgu PCK punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który funkcjonuje do chwili obecnej, a w trakcie 15 miesięcy udzielono pomocy żywnościowej i materialnej ponad 6000 uchodźcom.

W 2019 r. założył i prowadzi media społecznościowe (strona internetowa i facebook PCK), gdzie osobiście pisze artykuły o działalności PCK na terenie województwa śląskiego.

Regularnie udziela wywiadów w Radiu Katowice, gdzie informuje społeczeństwo o działaniach podejmowanych przez PCK, ponadto promuje honorowe krwiodawstwo w lokalnej prasie - "Kronika Beskidzka", czecho.pl i w innych

W 2016 r. był inicjatorem powołania Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach, w latach 2016-2020 był członkiem Prezydium tej Rady, a także współautorem książki pt. "Standardy funkcjonowania rad seniorów".

Od 2017 r. jest członkiem OSP "Czechowice" w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie w latach 2019-2022 pełnił funkcję wiceprezesa tej jednostki, natomiast od 2022 r. do chwili obecnej jest sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego.

Jerzy Zużałek

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.