Wiadomości

  • 29 czerwca 2024
  • wyświetleń: 2221

Nadal można zostać strażnikiem miejskim. Kolejny nabór na wolne stanowisko

Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ogłosił czwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski - aplikant.

Uroczyste przekazanie nowego radiowozu czechowickiej straży miejskiej - 19.12.2023
Można zostać strażnikiem miejskim. Formacja ogłosiła nabór na wolne stanowisko · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jakie są niezbędne wymagania od kandydatów na stanowisko strażnika miejskiego? To obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Co ważne, strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe to ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych lub miejskich, prawo jazdy kat. B, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, wykształcenie kierunkowe z zakresu: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo medyczne, psychologia, socjologia, ochrona środowiska lub pokrewne, a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa lub w instytucjach / firmach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i / lub porządku publicznego, ochrony środowiska.

Wśród wymagań dodatkowych są także ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej KPP, znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, wiedza na temat działalności straży gminnej / miejskiej oraz znajomość topografii miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Praca będzie wykonywana na cały etat, całodobowo (obejmuje godziny nocne i dni świąteczne), w systemie dwuzmianowym - od 6.00 do 18.00 oraz od 18.00 do 6.00. Jak informuje straż miejska, obejmuje obszar miasta i gminy Czechowice-Dziedzice, a ponadto wymaga pełnej sprawności psychoruchowej, jest narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymaga koncentracji i dobrego słuchu i wzroku.

Szczegóły oferty można znaleźć TUTAJ.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w formie papierowej w zaklejonej i opisanej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko strażnik miejski - aplikant" w Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35 lub przesłać drogą pocztową na adres: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.