Wiadomości

  • 2 lipca 2024
  • 7 lipca 2024
  • wyświetleń: 12064

[FOTO] Trzy miejsca w centrum zamienią się w tereny zielone. Są przetargi na projekty

Czechowicki samorząd ogłosił trzy przetargi na sporządzenie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenów w centrum Czechowic-Dziedzic. Chodzi o zapowiadane przekształcenie miejsc po dawnym "pomniku braterstwa broni" oraz siedzibach biblioteki i AZK w skwery.

Wizualizacje miejsca pod dawnym "pomniku braterstwa broni" · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedmiot zamówienia dla trzech wcześniej wspomnianych zadań obejmuje opracowanie pełnozakresowych i pełnobranżowych (wielobranżowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania terenów, na podstawie opracowanego przez zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego, które będą służyły do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Program funkcjonalno-użytkowy wskazuje założenia funkcjonalne, użytkowe i przestrzenne dla projektowanego terenu. Nie zwalnia to jednak wykonawcy z obowiązku analizy terenu i uzgodnienia projektowanych rozwiązań, w tym koncepcji zaakceptowanej przez zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania właściwej dokumentacji projektowej - możemy przeczytać w dokumentacji przetargowej.

W ramach umowy firmy, które wygrają poszczególne postępowania przetargowe, opracują - na podstawie założeń zawartych w PFU oraz wskazań zamawiającego - nową koncepcję w formie graficznej i opisowej. Powinna ona obejmować wizualizacje, rozwiązania projektowe, powierzchniowe i materiałowe oraz wstępne szacowanie kosztów dla całego zamierzenia.

Warto dodać, że jednymi z zadań wykonawców będzie "zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, czynne uczestniczenie w procedurze przygotowania konsultacji, sporządzenie protokołu oraz po dokonaniu analizy uwzględnienie zapisów protokołu z konsultacji w dalszych pracach projektowych".

Wizualizacje miejsca pod dawnej siedzibie AZK · fot. UM Czechowice-Dziedzice


O planach czechowickiego samorządu portal czecho.pl pisał w kwietniu w artykule "Szykuje się zielona rewolucja w centrum. Cztery miejsca zmienią się nie do poznania". Miejsce po dawnym tak zwanym "pomniku braterstwa broni", przy Rondzie Solidarności, ma zamienić w skwer. Przebudową ma zostać objęty chodnik, a pozostałości monumentu zostać rozebrane. Gmina planuje tam wprowadzenie większej ilości zieleni, montaż oświetlenia i małej architektury.

Zmiany czekają także teren po dawnych budynkach Administracji Zasobów Komunalnych, przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Paderewskiego, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej. Planowana jest rozbiórka istniejących zabudowań, a w ich miejscu ma powstać teren zielony z nasadzeniami krzewów i łąki kwietnej.

Wizualizacje miejsca pod dawnej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Dzięki wyburzeniu dawnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej powiększy się Skwer Stulecia. W jej miejscu powstanie teren zielony z nasadzeniami, ścieżką z pergolą, ogrodem deszczowym z przelewem awaryjnym oraz elementy małej architektury.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.