czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 31 marca 2008
  • wyświetleń: 1651

Pieniądze na rewitalizację Czechowic

Rewitalizacja to przywracanie ładu przestrzeni publicznej, zagospodarowanie zdegradowanych terenów i obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne.

Reklama

Niektóre tego rodzaju przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także innych dostępnych w naszym kraju źródeł. O takie wsparcie finansowe starać się może gmina, ale również inne podmioty, m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, organizacje pozarządowe. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapisanie przedsięwzięcia w uchwalonym przez Radę Miejską Programie Rewitalizacji.

W naszej gminie, przy współpracy z katowickim Instytutem Gospodarki Nieruchomościami, ruszają właśnie prace nad takim Programem. Jednym z pierwszych elementów tych prac jest spotkanie informacyjne, organizowane przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, które odbędzie się w piątek 4 kwietnia br. o godzinie 11.00 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. podstawowe pojęcia z zakresu rewitalizacji, możliwości finansowania przedsięwzięć oraz przykłady tego rodzaju działań w innych miastach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, tel. 032/214 71 68, e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl do dnia 3 kwietnia.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.