Wiadomości

  • 13 maja 2008
  • wyświetleń: 954

Kolejna sesja Rady Miejskiej we wtorek

13 maja odbędzie się kolejna sesja czechowickiej Rady Miejskiej. Włodarze naszego miasta będą dyskutowali między innymi o zaciągnięciu pożyczki przez gminę.

Sesja rozpocznie się we wtorek o godzinie 13.00. Przypominamy, że każdy zainteresowany może uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad na ten dzień:

I.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II.Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
III.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX/08 Rady Miejskiej 29 kwietnia 2008 r.
IV.Wystąpienie zaproszonych gości.
V. Prezentacja koncepcji kanalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice.
VI.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy na rok 2008 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów – etap I” – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
4) rozwiązania prawa użytkowania wieczystego oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości w trybie bezprzetargowym - inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice- inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza.
VII . Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VIII. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
IX. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
X. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
XI. Zamknięcie sesji.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.