Reklama

Wiadomości

  • 12 maja 2008
  • wyświetleń: 798

Na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

W piątek w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Miejskim Policji młodszym inspektorem Krzysztofem Mancewiczem, a dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej Panią Aleksandrą Ciaciurą w sprawie utworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Podjęte przedsięwzięcie stanowi część programu "Bielsko - Biała miastem bezpiecznym" wpisującym się w realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" oraz stanowi jeden z elementów gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Najważniejszymi zadaniami powołanych do życia zespołów będzie podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz środowisk i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, udzielanie wszechstronnej, kompleksowej pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy, a także wzajemne udzielanie sobie wsparcia przez członków zespołów podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W stały skład zespołów interdyscyplinarnych wejdą pracownicy socjalni MOPS oraz dzielnicowi z obszaru objętego zasięgiem działania poszczególnych zespołów. Do współpracy będą zapraszane również inne osoby reprezentujące instytucje i organizacje pozarządowe mogące pomóc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. Pierwsze zespoły zostaną powołane w środowiskach szczególnie zagrożonych problemami związanymi z tym zjawiskiem.

KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.