Wiadomości

  • 16 maja 2008
  • wyświetleń: 1461

16 maja: dzień patrona Czechowic

Dnia 16 maja Kościół katolicki obchodzi pamiątkę męczeństwa św. Andrzeja Boboli, kanonizowanego w 1938 r., jako pierwszy święty polski XX wieku.

Św. Andrzej Bobola od blisko 9 lat jest patronem Czechowic-Dziedzic, warto przypomnieć jak otrzymaliśmy patrona, który opiekuje się miastem i jego mieszkańcami, którego relikwie znajdują się w kościele oo. Jezuitów pw. Św. Andrzeja Boboli, którego doczesne szczątki wjechały na dziedzicki dworzec kolejowy w czerwcu 1938 r., co wpłynęło znacząco na historię naszego miasta.

11 czerwca 1938 roku relikwie Andrzeja Boboli dotarły na ziemię cieszyńską i specjalny pociąg ze srebrnym sarkofagiem wjechał na dziedzicki dworzec kolejowy. Uroczystość była wielką manifestacją patriotyczno-religijną, której głównym organizatorem był ks. Jan Barabasz - dziekan i proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach.

12 czerwiec 1998 r. w parafii jezuickiej ma być budowany kościół pw. Św. Józefa, budowa zbiegła się z 50-tą rocznicą kanonizacji św. Andrzeja Boboli, wtedy właśnie powstała myśl, aby patronem nowego kościoła został św. Andrzej Bobola.

23 lutego 1999 r. na sesji Rady Miejskiej grupa radnych ( J. Berger, W. Macura, S. Wojciech, A. Beczała, K. Bielas, J. Sosna, S. Czyż, M. Kwaśny) wyszła z inicjatywą uchwałodawczą, by ustanowić św. Andrzeja Bobolę patronem Czechowic-Dziedzic. Po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji stałych RM, projekt uchwały został poddany pod głosowanie (Uchwała nr VII/146/99).

15 marca 1999 r. Stanisław Wojciech ówczesny przewodniczący RM w imieniu radnych wystosował list do księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego, z prośba o zezwolenie na wykonanie uchwały RM w Czechowicach-Dziedzicach.

21 września 1999 r. do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przyszła odpowiedź z Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych: „ Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, kierując się życzeniami społeczeństwa, a także zgodą samych władz miejskich, zgodnie z prawem zatwierdził wybór świętego Andrzeja, kapłana i męczennika na Patrona wobec Boga dla miasta Czechowice-Dziedzice.

14 listopada 1999 r. po 61 latach, 5 miesiącach i 3 dniach, które minęło od pierwszej wizyty doczesnych szczątków świętego na dziedzickiej ziemi św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem miasta.

Celebra nadania miastu patrona miała miejsce w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w dniu 14 listopada 1999 r. i odprawił ją ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy w asyście ówczesnego dziekana ks. Emila Dyrdy oraz duchownych czechowickich parafii. W mszy św. licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, władze miasta, starostwa, senatorowie i posłowie RP. Reprezentanci czechowickich zakładów pracy wystawili poczty sztandarowe.

Z okazji uroczystej celebry ofiarowane zostały liczne dary; od władz miasta – skrzynka na komunikanty, od KWK „Silesia” – rzeźba św. Andrzeja Boboli wykonana w węglu, od Walcowni Metali „Dziedzice” – dzwonki, od Rafinerii Czechowice S.A. – kielich, od kolejarzy – kadzidła, od Śląskiej Fabryki Kabli - obraz, od harcerzy – dzwon, od przedstawicieli powiatu bielskiego – ampułki, od rolników – bochen chleba.

W dwa lata od ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Czechowic-Dziedzic, z okazji 50- lecia nadania Czechowicom-Dziedzicom praw miejskich, dnia 26 czerwca 2001 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach ustanowiła herb i flagę naszego miasta. W tarczy błękitnej półorzeł złoty oraz postać Św. Andrzeja Boboli w szacie czarnej.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.