Wiadomości

  • 16 maja 2008
  • wyświetleń: 1144

Świetlica Zatoka ma już dziesięć lat

15 maja 2008 r. w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zatoka” przy ul. Słowackiego 34 a, odbył się jubileusz 10- lecia istnienia świetlicy.

Wychowankowie „Zatoki” przygotowali program artystyczny, a kierownik Renata Buryło pełniła rolę gospodarza uroczystości. Powitała zebranych gości – zastępcę burmistrza Jacka Puchałę, przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej – S. Kopcia (Komisja Oświaty, Kultury i Sportu), J. Durajczyka (Komisja Polityki Społecznej), przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Joannę Badowską , dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Bogusławę Balcarek (OPS), Ewę Kmiecik- Wronowicz (MBP), a także przedstawiciela Zarządu Osiedla „Lesisko” – W. Kolondrę, Dyrektor POPP – W. Gryboś-Sznel , przedstawicieli zaprzyjaźnionej świetlicy im. Ojca Pio oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy „Zatoka”.

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego i wchodzi w skład Systemu Pomocy Społecznej. Praca z dziećmi odbywa się w dwóch grupach wiekowych. Do Świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, z problemami alkoholowymi, w wieku od 6 roku życia do ukończenia gimnazjum. Dzieci korzystają z wyżywienia, przygotowywanego przez opiekunów wspólnie z dziećmi. Wychowawcy Świetlicy prowadzą działania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne oraz pracę opiekuńczą - metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.