Wiadomości

  • 17 maja 2008
  • wyświetleń: 1806

Napisz i zaśpiewaj przebój na lato!

Jeśli marzysz o karierze solisty i chcesz wystąpić na wielkiej scenie – możesz wziąć udział w konkursie „Przebój na lato” w ramach Sport Music Festival.

Laureaci swój finałowy popis będą mieli 15 czerwca tuż przed występem Maryli Rodowicz i Kate Ryan. Patron artystyczny imprezy – Jacek Stachursky, zaproponował iż wykonawca i piosenka, która najbardziej spodoba się zebranej podczas gali publiczności, otrzyma specjalną nagrodę. Popularny muzyk pomoże zwycięzcy przy realizacji utworu w profesjonalnym studio nagraniowym, zadba również o promocję medialną.

W konkursie może wziąć udział każdy, nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnik może przygotować własną, tylko jedną piosenkę (gatunek dowolny).

Więcej czytaj w papierowym wydaniu Echa.

----------------------------------------------

Regulamin Konkursu Piosenki „Przebój na lato”

I. Organizatorem Konkursu Piosenki „Przebój na lato” jest Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

II. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 15.06.2008 roku w godzinach 17 00 -21 00 na scenie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.

III. Celem konkursu jest:
1. popularyzacja śpiewania,
2. samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji własnych przebojów oraz sprawdzenia samego siebie,
3. poszukiwanie i promowanie osób uzdolnionych muzycznie.

IV. Zasady uczestnictwa:
1. konkurs przeznaczony jest dla wszystkich kategorii wiekowych,
2. uczestnicy przygotowują własną tylko jedną piosenkę (gatunek dowolny),
3. we wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba),
4. wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem,
5. uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, placówki kultury, stowarzyszenia i inne.

V. Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do 30.05.2008 r. pod adresem: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Spraw Obywatelskich, 43-502 Czechowice-Dziedzice, pl. Jana Pawła II 1 e-mail so@um.czechowice-dziedzice.pl , z dopiskiem Sport Music Festiwal Czechowice-Dziedzice 2008 – „Przebój na lato” do 30.05.2008 r.

VI. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. wypełnioną kartę zgłoszenia do Konkursu
a) imię i nazwisko wykonawcy/solisty,
b) adres kontaktowy, telefon, e-mail,
c) nazwę instytucji macierzystej - szkoła, placówka k.o. (niekoniecznie)
d) imię i nazwisko instruktora/opiekuna, (niekoniecznie)
e) rodzaj akompaniamentu, wymagania techniczne,
(niekoniecznie)
f) tytuły i teksty przygotowanych utworów oraz ich autorów,
g) zgodę autorów/kompozytorów na wykorzystanie na
wszystkich polach eksploatacji zgodnie z przepisami prawa
autorskiego.
2. nagranie dokonane na koszt własny na kasecie lub płycie
CD z pełnym nagraniem oraz z samym podkładem muzycznym 3. tekst piosenki,
4. zgłoszenia przyjmowane będą do 30.05.2008 r.,
5. nagranie powinno zawierać utwór o łącznym czasie trwania do
3 minut.
Repertuar zgłoszony do Konkursu nie może być zmieniony. O zakwalifikowaniu do finału uczestnicy zostaną poinformowani do 05.06.2008 r. Uczestnicy wyrażają zgodę na nagranie i transmisję koncertów. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Festiwalu.

VII. Ocena i nagrody:
1. I NAGRODA - pomoc w realizacja utworu w profesjonalnym studiu nagraniowym oraz medialna promocja,
2. Fundatorami Pozostałych nagród są:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic,
Dyrektor MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach,
Dyrektor MDK w Czechowicach-Dziedzicach,
Sponsorzy Festiwalu.

VIII. Kolejność występów zostanie wyłoniona w drodze losowania.

IX. Konkurs będzie przebiegał etapowo:
I etap - przesłuchanie nagrań nadesłanych przez
uczestników i wyłonienie spośród nich
10 wykonawców do 02.06.2008 r.,
II etap – półfinał Konkursu 14.06.2008 r. na scenie MDK w
Czechowicach-Dziedzicach z 10 wyłonionych w I
etapie wykonawców wybranych zostanie 5 finalistów,
III etap - finałowa prezentacja utworów na scenie stadionu MOSiR 15.06.2008r.

X. Jury będzie oceniać: dobór repertuaru związany z charakterem Konkursu, interpretację wokalno-sceniczną, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny.

XI. Ostatecznego zwycięzcę wyłonią widzowie Galowego Koncertu Finałowego Sport Music Festival.

XII. Sprawy organizacyjne:
1. kolejność prezentacji ustala Organizator,
2. uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
3. wszelkich informacji udziela Koordynator Konkursu - Renata Krystek oraz Rzecznik Festiwalu - Adam Leśnik,
4. organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu.

XIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Decyzje Jury są
ostateczne. Laureaci mają obowiązek udziału w Gali Finałowej Konkursu.
Regulamin Konkursu jest dostępny także na stronach:
http://www.czechowice-dziedzice.pl
http://www.mdk-cz-dz.com.pl/
http://www.mosir.czechowice-dziedzice.pl/

XIV. Szczegółowe informacje uzyskacie pod adresami i numerami telefonów:
Renata Krystek, Wydział Spraw Obywatelskich, 43-502 Czechowice-Dziedzice, pl. Jana Pawła II 1. e-mail so@um.czechowice-dziedzice.pl , tel. (032) 2147158
Adam Leśnik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Legionów 145, e-mail mosir@czechowice-dziedzice.pl , tel. (032) 2152706, 2156989

XV. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

XVI. Postanowienia końcowe:
Organizator nie zwraca kaset i płyt (nośników) nadesłanych na Konkurs.
Rezygnacja z Konkursu jest możliwa najpóźniej do 10.06.2008 r.

smf.czechowice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.