Wiadomości

  • 21 maja 2008
  • wyświetleń: 912

Region Beskidy miał zebranie

20 maja w siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Region Beskidy.

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie z działalności SRB za rok 2007 oraz zapoznali się ze stanem zaawansowania prac nad rozliczaniem programów Interreg III A Czechy – Polska oraz Polska – Republika Słowacka 2004 - 2006, a także w sprawie funduszy mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007 – 2013 oraz Polska – Słowacja 2007 – 2013.

Prezes Stowarzyszenia wiceprezydent Bielska - Białej Zbigniew Michnowski omówił plany organizacji w tym roku imprez promocyjnych oraz sportowo – rekreacyjnych. Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły oraz protokołem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Region Beskidy. Podkreślono, że Biuro Stowarzyszenia pod kierownictwem dyrektora Macieja Kołoczka na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie mikroprojektów oraz dzięki aktywności dyrektora i jego pracowników udało się pozyskać dodatkowe środki z budżetu państwa na urządzenia i meble biurowe.

Natomiast aktywność Zarządu dowodzi pełnej realizacji statutowych działań Stowarzyszenia i zadań związanych ze skutecznym zarządzaniem funduszami europejskimi. Na spotkaniu dziękowano także staroście bielskiemu Andrzejowi Płonce za użyczenie nowych pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej, gdzie Biuro SRB od początku swej działalności ma siedzibę.

Przypomnijmy, że Powiat Bielski oraz gminy Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Czechowice – Dziedzice, Bestwina i Szczyrk są członkami SRB, które skupia także miasto Bielsko – Białą, powiat żywiecki, gminy powiatu żywieckiego, a także z terenu Małopolski - powiat suski, gminy Stryszawę, Zawoję, Pcim i Kęty oraz od stycznia tego roku powiat pszczyński. Funkcję sekretarza w Zarządzie SRB pełni starosta bielski Andrzej Płonka.

Walne Zebranie Członków przyjęło również uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu pt. „Tym Razem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” w ramach działania 3.4 Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz zabezpieczenia środków na jego realizację. Liderem tego projektu będzie Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.