Wiadomości

  • 31 maja 2008
  • wyświetleń: 1754

Nieprawidłowe oznakowanie dróg

Wojewoda Śląski kontynuuje działania związane z poprawą stanu oznakowania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego województwa.

Nieprawidłowości w oznakowaniu dróg województwa śląskiego, zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego można zgłaszać w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu interwencyjnego (infolinia) 032 207 71 63.

Zgodnie z przyjęta procedurą wszystkie zgłaszane interwencje odnotowane są przez służbę dyżurną WCZK w kartach zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie oznakowania.

Interwencje dotyczące dróg powiatowych i gminnych oraz dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu przekazywane są dalej, za pośrednictwem powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, organom zarządzającym ruchem, które dokonują analizy i podejmują stosowne działania.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.