czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 września 2008
  • wyświetleń: 909

Uwaga,rodzice dzieci niepełnosprawnych

Informacja dla rodziców posiadających dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności w Bestwinie.

Jeżeli Twoje dziecko:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej / z wyłączeniem szkoły policealnej/,
3. na stałe zameldowane jest na terenie gminy Bestwina,
4. a dochody rodziny na jednego członka rodziny nie przekraczają średnio miesięcznie 120% najniższego wynagrodzenia tj. kwoty 1.351,20 zł. /brutto/. włącz się do programu " Uczeń na wsi " - program w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne … .

W ramach programu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum można otrzymać dofinansowanie do wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3. wydatki związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4. kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5. wyjazdy organizowanych w ramach zajęć szkolnych

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może wynosić do 3.000,00 zł. i obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3. dojazdów do szkoły.

Wnioski do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie. Termin składania wniosków do 30.09.2008r.

UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.