czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 8 października 2008
  • wyświetleń: 1390

Stypendia Rady Miejskiej dla uczniów

Do 15 października należy składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Reklama

Wybitnie uzdolnionym uczniom od trzeciej klasy gimnazjum i studentom do 25 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice może zostać przyznane stypendium w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą: Burmistrz; komisje stałe Rady Miejskiej; stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej, kultury i sztuki; przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych mających siedzibę w Czechowicach- Dziedzicach; przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń; zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w zalakowanej kopercie z adresem "Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach" z dopiskiem "stypendium" w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny.

Kryteria przyznawania stypendiów :
- w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych;
- w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych ( Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada ) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice;
- w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.