czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 września 2008
  • wyświetleń: 929

Budżet gminy po I półroczu 2008 roku

Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miejskiej oraz zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

Budżet gminy po I półroczu 2008 roku


Budżet do dnia 30 czerwca br. został dwukrotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej oraz pięciokrotnie zarządzeniami burmistrza. Burmistrz wydał ponadto dwa zarządzenia wprowadzające zmiany w układzie wykonawczym budżetu. Zmiany następowały zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawiał się następująco:
• dochody - 100 607 462 zł
• przychody - 12 662 982 zł
• wydatki - 111 163 484 zł
• rozchody - 2 106 960 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.
• dochody zrealizowane w wysokości 50 417 367 tys. zł tj. 50,1 % planu,
• przychody zrealizowane w wysokości 9 464 936 zł tj. 74,7% planu,
• wydatki zrealizowane w wysokości 46 448 785 zł tj. 41,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 8 319 710 zł, tj. 31,!% planu,
• rozchody zrealizowane w wysokości 851 873 zł, tj. 40,4% planu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2008 r. wynosił 7 998 192 zł. Gmina spłaciła pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 851 873 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze – w całości zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

UM Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.