czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 września 2008
  • wyświetleń: 1050

Aktywizacja w gminie Bestwina

W roku 2008 ośrodek pomocy społecznej przystąpił do realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych. Projekty realizowane będę corocznie od maja tego roku do 31 grudnia 2013r.

We wrześniu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tych działań na lata 2008-2013. Pozyskane fundusze są przeznaczone na tzw. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej co jest zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności - POKL 2007-2013.

Celem podejmowanych działań jest zwiększenie szans na wyjście w rynek pracy osób, które długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez aktywny udział w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, objęte długotrwałą pomocą OPS. Każdy z beneficjentów uczestniczy w prowadzonym przez trenerów treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a następnie w zajęciach które pomagają im w opracowaniu własnej ścieżki i predyspozycji zawodowych.

Po takim przygotowaniu teoretycznym, uczestnicy odbywają szkolenie zawodowe, tym samym zdobywają nowy zawód, który z jednej strony spełnia wymagania i oczekiwania klientów, z drugiej dostosowany jest do potrzeb rynku pracy.

W bieżącym roku w programie uczestniczy 6 osób, z których trzy nabyły uprawnienia sprzedawcy - z obsługą kas fiskalnych, trzy pozostałe są w trakcie realizacji kursu brukarza.

Co warto wiedzieć !!!

W kolejnych latach ośrodek będzie kontynuował tego typu działania, a zatem wszystkie osoby zainteresowane - bezrobotne, które objęte są systemem pomocy społecznej, a które chcą przejść tego typu szkolenia, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych, którzy udzielą wszelkich informacji oraz przedstawią oferty szkoleń jakimi oferuje GOPS na następny rok realizacji projektu.

UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.