Wiadomości

  • 2 października 2008
  • wyświetleń: 964

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Ogłoszono nabórwniosków do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski mogą składać uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego.

Warunki ubiegania się o stypendium określa załączony Regulamin Przyznawania Stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, w zaklejonej kopercie z napisem „Program stypendialny – Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w terminie od 1.10.2008 do 31.10.2008 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku uczeń zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Biuro Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, które w terminie 21 dni od dnia zamknięcia naboru (31.10.2008 r.) dokona weryfikacji dokumentów składanych przez uczniów.

UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy uczniów uczących się w szkołach na terenie miasta Bielsko-Biała.

Starostwo Powiatowe

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.