czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 21 sierpnia 2002
  • wyświetleń: 1016

Czy woda geotermalna ogrzeje miasto?

Ciepła magazynowane w ziemi

Badania geofizyczne i wiercenia wykazały, że w podłożu miasta występują wody geotermalne. Z analiz wynika, że najefektywniej można by wykorzystać istniejący potencjał energii geotermalnej do celów grzewczych za pośrednictwem sieci lokalnych. Gdyby w Czechowicach-Dziedzicach udało się uruchomić zakład geotermalny, dodatkowo energia cieplna wód znalazłaby wykorzystanie w przetwórstwie, uprawach i hodowli. Ciepło z płytkich otworów wiertniczych również mogłoby być wykorzystane bezpośrednio do odladzania jezdni w obrębie skrzyżowania i podjazdów oraz parkingów. I choć dziś brzmi to może niewiarygodnie, to pewne jest, że z powodu coraz większego zanieczyszczenia środowiska energia geotermalna może stać się wkrótce poważną konkurencją dla paliw kopalnianych. Jak na razie władze miasta zapłaciły około 60 tys. zł za ocenę zasobów energii geotermalnej w podłożu miasta. Kolejnym krokiem jest zlecenie Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej studium wykonalności, czyli dokładne rozpoznanie, co ile miałoby kosztować.

Na terenie gminy istnieje 20 otworów wiertniczych, które wykonano głównie w latach 1978-1980 w celu rozpoznania złóż węgla kamiennego dla KWK "Silesia". Najgłębszy z tych otworów ma głębokość 1444 metrów. Rozpoznanie wiertnicze i geofizyczne gminy oparto m.in. na właściwościach skał zbiornikowych w istniejących otworach oraz za pomocą badań geofizycznych. Szacuje się, że występujące w profilu wiertniczym utwory, będące zbiornikami wód geotermalnych mają objętość
10,3 km sześciennego o zasobach energetycznych około 73 mln tpu. Wody te posiadają temperatury w zakresie od 26 do 90 stopni. Obliczono, że łączne zasoby odnawialne energii geotermalnej wynoszą w skali roku 125TJ/rok. I choć liczby te mogą wydawać się tyle przekonywujące, co tajemnicze, to pewne jest, że budowa systemu geotermalnego wymaga ogromnych nakładów finansowych. W przypadku budowy ciepłowni o mocy 7.5 MW zwrot inwestycji wynosi około
20 lat. Jest to spowodowane głównie wysokimi kosztami inwestycyjnymi.
Inwestora, patronującemu tego typu przedsięwzięciu, powinny wspierać dotacje i preferencyjne kredyty.

więcej czytaj w papierowym wydaniu Echa (str. 13)

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.