czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 13 października 2008
  • wyświetleń: 771

II Bestwińskie Spotkania Socjologiczne

10 października do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przybyło wielu znakomitych gości, którzy uczestniczyli w drugiej edycji Bestwińskich Spotkań Socjologicznych.

Były to głównie osoby od których zależy rozwój nasze małej ojczyzny, a więc władze naszej gminy, radni, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele szkolnictwa, stowarzyszeń i kół działających na terenie gminy Bestwina. Nie zabrakło także przedstawiciela Starostwa Powiatowego, w konferencji uczestniczył członek Zarządu Powiatu pan Grzegorz Szetyński.

Tematem tegorocznych spotkań była Polska wieś w Unii Europejskiej. Zaproszenie na II Bestwińskie Spotkania Socjologiczne przyjęli europosłowie pani Małgorzata Handzlik oraz pan dr Jan Olbrycht, prof. Ewa Jurczyńska McCluskey oraz dyrektor biura „Euroregion Beskidy” pan Marcin Filip.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Andrzej Wojtyła, który przywitał przybyłych gości, a następnie przybliżył problematykę spotkania. Podkreślił, iż integracja Polski z Unią Europejską była jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Z całą pewnością najbardziej złożoną i budzącą najwięcej obaw, już od początku starań o akcesję, była kwestia polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Oznaczała ona bowiem konieczność zmian w polskim rolnictwie, zarówno tych o charakterze ekonomicznym, społecznym jak i technologicznym. Niezwykle istotny jest także fakt zmian w świadomości mieszkańców wsi, w głównej mierze fakt adaptacji do nowych bądź też zmieniających się warunków ich otoczenia. Z całą pewnością polska wieś była, jest i będzie ważnym elementem społecznym, politycznym czy ekonomicznym Polski, a integracja z Unią Europejską dała jej szansę na bardziej dynamiczny rozwój i dorównanie zachodnim sąsiadom.

Bardzo często podkreślano, iż polska wieś jest negatywnie nastawiona do Unii i nie będzie w stanie przystosować się do nowych warunków w jakich się znalazła. Czy jednak tak się stało? Czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej pomimo tego, iż od początku nie spotkało się z dużą aprobatą szczególnie ze strony mieszkańców wsi z czasem zostało jednak zaakceptowane? Jakie miejsce w polityce Unii Europejskiej zajmuje polska wieś?

Odpowiedzi na te i inne udzielili uczestnikom konferencji zaproszeni goście, eksperci tematyki unijnej.

Na wstępie zastępca wójta gminy Bestwina Artur Beniowski dokonał charakterystyki naszej gminy, podkreślając jej różnorodność. Następnie przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał list wójta Stefana Wodniaka, skierowany do uczestników II Bestwińskich Spotkań Socjologicznych, nie mógł bowiem uczestniczyć w nich ze względów osobistych.

Po części oficjalnej nadszedł czas na prelekcję zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała profesor Ewa Jurczyńska-McCIuskey,wybitny socjolog, doktor habilitowany, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kierownik Katedry Socjologii ATH, dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH. Autorka i redaktorka wielu książek o tematyce związanej z problemami zmian społecznych we współczesnym świecie.

Organizatorka otwartych konferencji i seminariów socjologicznych w ramach działalności Stowarzyszenia Socjologicznego w Bielsku-Białej pt. „Dzielenie się wiedzą". Pani profesor w swym wystąpieniu pt. „Wielofunkcyjność obszarów wiejskich jako tendencja modernizacji gospodarczo-społecznej w XXI wieku” ukazała, iż owa modernizacja polegała na zmianie funkcji obszarów wiejskich od funkcji rolniczych do pozarolniczych funkcji usługowych, opartych na innowacyjności, przedsiębiorczości ekonomicznej i rozwoju różnych form i sposobów zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców tychże obszarów.

Drugie Bestwińskie Spotkania Socjologiczne zaszczyciła swoją obecnością także poseł do Parlamentu Europejskiego pani Małgorzata Handzlik. Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi na kierunku geografia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; absolwentka studiów podyplomowych: z administracji i zarządzania, dziennikarstwa, ekonomiki i zarządzania firmami, a także prawa gospodarczego oraz integracji europejskiej. Współpracuje ze Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wspiera Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Członek m.in. Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj", ZHP, Honorowy Członek Młodych Demokratów - Koło w Bielsku-Białej. Od 2004 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Pani Małgorzata przedstawiła rolę „europosłów” w oswajaniu unijnej rzeczywistości. Przybliżyła nam zasady działania Parlamentu Europejskiego oraz podała konkretne przykłady wpływu pracy europosłów na życie „zwykłego” Polaka.

Podczas tegorocznych spotkań swoją wiedzą i doświadczeniem zgodził się podzielić z mieszkańcami naszej gminy wybitny ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego, a także funduszy europejskich, pan europoseł Jan Olbrycht. Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk oraz działacz społeczny. W latach 1990–1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi.

Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy oraz przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 1998–2002 Marszałek Województwa Śląskiego. Uczestnik wielu konferencji europejskich na temat roli regionów w UE. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie ds. polityki regionalnej. Członek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN.

Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie. Laureat Złotej Wstęgi Związku Miast Polskich - honorowej nagrody za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Europoseł Roku 2007 - laureat nagrody The Parliament Magazine w kategorii polityka regionalna. Laureat Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości.

Pan poseł przedstawił jakie miejsce w polityce Unii Europejskiej zajmuje rozwój obszarów wiejskich. Opierając się na doświadczeniach pracy w Parlamencie Europejskim, dr Jan Olbrycht w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o zasadach działania polityki unijnej w kwestii polskiej wsi i rolnictwa. Podkreślił, iż ważne jest myślenie nie tylko o rolnictwie (produkcji rolnej) ale myślenie o obszarach wiejskich, które nie powinny różnić się od ośrodków miejskich pod względem jakości życia, poziomu wykształcenia, cywilizacji. Powinny to być obszary atrakcyjne, stąd tak istotne jest oddzieleni myślenia o produkcji rolnej od myślenia o obszarach wiejskich.

Na zakończenie II Bestwińskich Spotkań Socjologicznych, w imieniu prezesa Stowarzyszenia Euroregion Beskidy Zbigniewa Michniowskiego, który z przyczyn służbowych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, głos zabrał dyrektor biura Region Beskidy, pan Marcin Filip. Przedstawił on charakterystykę Euroregionu Beskidy oraz projekty jakie zostały zrealizowane przy współpracy z Euroregionem, zachęcając, aby samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń z terenu naszej gminy spróbowali ubiegać się o fundusze europejskie na realizacje swoich celów właśnie za pomocą Euroregiony Beskidy.

Po wyczerpaniu tematów, przedstawiciele władz naszej gminy, Jerzy Zużałek oraz Artur Beniowski wręczyli wszystkim prelegentom pamiątkowe podziękowania.

Były to już drugie tego typu spotkania w naszej gminie, warto podkreślić, iż uczestniczyli w nich naprawdę wyjątkowi goście, którzy pracując na co dzień w Strasburgu czy Brukseli znaleźli czas by spotkać się z nami i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kolejne Bestwińskie Spotkania Socjologiczne już za rok, z pewnością nie zabraknie tematów o których warto rozmawiać.

gminabestwina.info target=_blank class=dodaj>gminabestwina.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.